• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun sorunlara duyarlılık geliştirmeleri, içinde yaşadıkları toplumu tanımaları, sosyal sorunlarla uğraşan sivil toplum kuruluşlarını tanımaları ve sosyal sorunların çözümüne katkı verecek öneriler geliştirmeleridir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrencilerin toplumumuzun en önemli sorunlarını irdelemeleri, farkındalık kazanmaları ve çözüm önerileri sunmaları beklenmektedir. Ülkemizde mevcut olan sivil toplum kuruluşlarından birinde gönüllü hizmet vermeleri, verilen hizmetler ile ilgili yazılı bir rapor vermeleri ve dernek faaliyetlerini sınıfta sözlü olarak sunmaları istenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun sorunlarına yönelik duyarlılıkları artar.

4,5,6,9,10

1,2,3,4,5,14,21

1,5,7,8,13

Her öğrenci toplumsal sorunların nedenlerini ve bu alanda yapılan çalışmaları irdeleyebilir.

4,5,6,9,10

1,2,3,4,5,14,21

1,5,7,8,13

Her bir öğrenci seçtiği bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak hizmet eder.

4,5,6,9,10

1,2,3,4,5,14,21

1,5,7,8,13

Her bir öğrenci sosyal soruna yönelik olarak bir öneri formu hazırlayabilir.

4,5,6,9,10

1,2,3,4,5,14,21

1,5,7,8,13

Öğrenciler yaptıkları çalışmaları sözlü ve yazılı olarak sınıf önünde sunabilir.

4,5,6,9,10

1,2,3,4,5,14,21

1,5,7,8,13

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

İlgili literatür

2

Toplumsal sorunların belirlenmesi

İlgili literatür

3

Sivil toplum kuruluşları ve çalışma yöntemleri

İlgili literatür

4

Grup liderleri ve sayıların belirlenmesi

İlgili literatür

5

Konuların dağılımı

İlgili literatür

6

Ara sunumları (10 grup, her grup için 10 dakika)

İlgili literatür

7

Serbest çalışma ve danışmanlık

İlgili literatür

8

Danışmanlık ve değerlendirme

İlgili literatür

9

Çalışılacak sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi

İlgili literatür

10

Serbest çalışma ve danışmanlık

İlgili literatür

11

Sözlü sunum

İlgili literatür

12

Sözlü sunum

İlgili literatür

13

Sözlü sunum

İlgili literatür

14

Sözlü sunum

İlgili literatür

15

Son raporun teslimi ve dersin değerlendirilmesi

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Landre R, Miller M, Porter D. (1997). Gangs: A Handbook for Community Awareness. Checkmark Books.

Sivil Toplumcunun El Kitabı, Ed.:Nafiz Güder, Sivil Toplum Geliştirme Programı, Yerel Sivil Girişimler Projesi, Kasım 2004, Ankara. http://www.stgm.org.tr/ ve http://stk.bilgi.edu.tr/

Diğer Kaynaklar

Sivil Toplum Düşünce & Araştırma Dergisi, 2003; Sayı:2 ve Sayı:3

Projeler, Projecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyum Kitabı, 2003; Türkiye Ekonomi ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili literatür

Ödevler

Dernek aktiviteleri günlükleri

Sınavlar

Dönem ödevi değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Derneğe kabul mektubu ve dernek aktivitelerine katılım

1

10

Ara değerlendirme ve sunum

1

30

Sınıf içi grup çalışması

1

20

Alan çalışması  raporu

1

40

Toplam

 4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

X

 

 

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

 

 

X

 

3

Güvenli, maaliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

X

 

 

 

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

 

 

 

 

X

 

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

 

 

 

 

X

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

 

 

 

 

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5