• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı sağlık psikolojisi ve kişilerarası ilişkiler konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Sağlık psikolojisinin temel kavramları, sağlık, hastalık ve stres kavramları ve etkileyen faktörler, kişilerarası iletişimin temel kavramları, iletişim tipleri, iletişim süreci, iletişimi etkileyen faktörler, Pasif, agresif ve girişken  davranış tipleri, benlik kavramı, benlik saygısı ve beden imajı, sözsüz iletişim becerileri, ben dili, empati, geribildirim verme, aktif dinleme, soru sorma, umut-umutsuzluk, öfke yönetimi ve çatışma yönetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Soru cevap 3. Grup çalışması, 4. Beyin fırtınası 5. Rol oynama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav, 2. Final

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sağlık psikolojisinin temel kavramlarını, sağlık, hastalık ve stres kavramlarını ve bunları etkileyen faktörleri tartışabilir.

1,2,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4

1,2

İletişimle ilgili kavramları, iletişim tiplerini ve süreci ve iletişimi etkileyen faktörleri anladığını gösterir

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

1,2

Kişilerarası iletişim ve iletişimi etkileyen dinleme, benlik kavramı, beden imajı,  kendini ifade edebilme, gibi bilgileri tartışabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4

1,2

Sözsüz iletişim becerileri, ben dili, empati, geribildirim verme, aktif dinleme, soru sorma ve umut- umutsuzluk konularını tartışabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

1,2

Öfke yönetimi ve çatışma yönetimi temel ilke ve yöntemlerini anladığını gösterir

1,2,3,6,7,8,9

1,2,3,4,5

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders beklenti ve hedeflerinin tartışılması

İlgili literatür

2

Sağlık Psikolojisine giriş

İlgili literatür

3

Sağlık Psikolojisinin temel kavramları, Sağlık, Hastalık, Stres ve Etkileyen Faktörler  

İlgili literatür

4

Kişilerarası İletişim: tanımlar, iletişim tipleri, iletişim süreci

İlgili literatür

5

Kişilerarası iletişimde davranışlar; pasif, agresif ve atılgan davranış

İlgili literatür

6

Benlik saygısı, benlik algısı ve beden imajı ve etkileyen faktörler

İlgili literatür

7

Ara Sınav

İlgili literatür

8

Sözsüz iletişim becerileri

İlgili literatür

9

Ben dili

İlgili literatür

10

Empati

İlgili literatür

11

Geri bildirim verme

İlgili literatür

12

Aktif Dinleme, soru sorma

İlgili literatür

13

Umut, umutsuzluk

İlgili literatür

14

Öfke Yönetimi, Çatışma Yönetimi

İlgili literatür

15

Ders değerlendirme

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

1 Arnold E, Boggs KU (1999). Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses. 3 rd ed, W.B Saunders Company, Philadelphia.

2.     Bebe SA, Bebe SJ, Redmond MV. (1999). Interpersonal Communication: Relating to the Others. 2 nd ed, Allyn and Bacon, Boston.

3.     Cüceloğlu D. (2008). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. 17. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.

4.     Cüceloğlu D. (2003). Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları. 15. basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.

5.     DeFleur ML, Kearney P, Plax TG. (1998). Fundamentals of Human Communication. Mayfield Publishing Company, London.

6.     Devito JA. (2007). The Interpersonal Communication. 11th ed, Pearson Education Inc, Boston, 2007.

7.     Lumsden G, Lumsden D. (2003). Communicating with Credibility and Confidence. 2 nd ed, Thomson Wadsworth, Belmont.

8.     McKay M, Davis M, Fanning P. (2006). İletişim Becerileri. Çev. Ö Gelbak, HYB Yayıncılık, Ankara.

9.     Norton BA. (1986). Skills for Professional Nursing Practice: Communication, Clinical Appraisal, and Clinical Techniques. Appleton-Century-Crofts, Norwalk.

10.   Wood JT. (2004). Interpersonal Communication: Everyday Encounters. 4th ed, Thomson Wadsworth, Belmont.

11. Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2015). Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses. Elsevier Health Sciences.

12. Webb, L. (Ed.). (2011). Nursing: Communication skills in practice. Oxford University Press.

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili literatür

Sınavlar

Ara sınav, final

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35

Final

1

65

Toplam

 4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

65

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

35

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutum kazanır.

   

 

 

X

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

       

X

 

3

Güvenli, maaliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

       

X

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir,  ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

     

X

   

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

       

X

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabililir , en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma,  anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

       

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

   

X

     

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

   

X

     

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.

       

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

     

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 47 (s)

 

 

4,96