• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
11
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dünya’da ve Türkiye’de üreme sağlığı sorunlarının ve etkileyen faktörlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ve etik ilkeler doğrultusunda ele alınmasını, kadının yaşam evrelerine göre sağlığının değerlendirilmesini jinekolojik sorunlar ve doğum öncesi-doğum-doğum sonrası dönemlerde anne-fetus-yenidoğan sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlığın normalden saptığı durumlarda erken tanı, tedavi ve rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik kanıt temelli yaklaşımlar çerçevesinde uygun hemşirelik bakımının planlanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır.
Dersin İçeriği: 

Üreme sağlığı, haklar ve sorunlar, Toplumsal cinsiyet, Üreme sağlığı politikaları Toplum sağlığı üzerindeki etkileri. Kadın ve Erkek Üreme sistemi yapısı ve fonksiyonları  , Gebeliğin Oluşumu ve İntrauterin Gelişme, Genetik danışma ve Prekonsepsiyonel bakım, gebelik ve gebelikle ilgili sağlık problemleri, Normal doğum ve, Üreme sağlığı ve enfeksiyonlar, jinekolojik kanserler, Jinekolojik onkoloji  ve diğer jinekolojik sorunlar ve hemşirelik bakımı uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kadın sağlığı ve ilgili sağlık sistemini kavrar

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13

1,2,6,7

Güvenli annelik kavramları tanımlar

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13

1,2,6,7

Kadın ve erkek anatomi ve fizyolojisini bilir

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13

1,2,6,7

Gebelik süreçlerini ve riskli gebelikleri bilir ve hemşirelik planını uygulayabilir

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13,14

1,2,6,7

Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlığını koruyucu girişimleri uygular

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13,14

1,2,6,7

Kadınlara aile planlaması yöntemlerini öğretir

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13,14

1,2,6,7

Pelvik ağrı, kanama ve enfeksiyon gibi Jinekolojik problemleri olan kadınlara uygun bakımı verebilir 

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13,14

1,2,6,7

Jinekolojik kanserlerle ilgili tanılama, tedavi yöntemlerini ve hemşirenin sorumluluklarını bilir

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13,14

1,2,6,7

Konu ile ilgili problemlerin çözümünde aktif rol alır

1-10

1,2,3,4,6,8,10,13,14

1,2,6,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kadın ve sağlık bakım sistemi

İlgili Literatür

2

Üreme sisteminin anatomisi

İlgili Literatür

3

Üreme sisteminin fizyolojisi

İlgili Literatür

4

Gebelik fizyolojisi

İlgili Literatür

5

Yaşam boyu kadın sağlığı ve problemleri

İlgili Literatür

6

Jinekolojik tanı testleri, tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

7

Üreme sisteminin sık görülen problemleri

İlgili Literatür

8

Yüksek riskli gebelikler ve hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

9

Doğum ve hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

10

Postpartum dönem ve yenidoğan bakımı

İlgili Literatür

11

Üreme sağlığı problemleri ve doğum kontrol yöntemleri

İlgili Literatür

12

Jinekolojik neoplazmalar ve hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

13

Jinekolojik kanserler ve hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

14

Cinsel sağlık ve etik problemler

İlgili Literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Arslan Özkan H, Bilgin Z: Kanıta Dayalı gebelik ve Doğum Yönetimi, Ankara Nobel Kitabevi, 2019, Ankara.
 2. Arslan Özkan H: Hemşirelik ve Ebelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Akademisyen Kitabevi, 2019, Ankara
 3. Coşkun A. M. (Ed.)Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Koç Üniversitesi Yayınları. 2012, İstanbul.
 4. Coşkun A. M. Ebe ve Hemşirelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık. 2008, İstanbul.
 5. Hawkins J.W, Roberco-Nichols D. M, Stanley-Haney JL. Guidelines for Nurse Practitioners in Gynecologic Settings. 2012, Springer, USA.
 6. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi
 7. Lefier G: Introduction to Maternty&Pediatric Nursing.Saunders Elselvier, 2007,Canada
 8. Lowdermilk DL, Lerry SE: (eds) Maternity&Women’s Health Care, 9th Ed, Elsevier. Philadephia, 2007,PA, USA.
 9. McKinney ES, James SR, Murray SS, Nelson KA, Ashwill JW: Maternal-Child Nursing, Fifth Edition, Elsevier, 2018, St.Louis.
 10. Orshan S.A. Maternity, Newborn, and Women’s Health Nursing. Lippincott Williams&Wilkins. 2008, China.
 11. Perinatoloji, İnfertilite ve Ürojinekoloji Hemşireliği Kitapları
 12. Ricci SS, Kyle T, Carman S: Maternity and Pediatric Nursing, 2nd Edd, Lippincott Williams & Wilkins, 2009, NYC.
 13. Taşkın L: Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği XI. Baskı. Sistem Ofset    Matbacılık, 2012, Ankara.

Diğer Kaynaklar

•      AWHONN yayınları

•      CETAD Yayınları

•      Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

•      Türkiye Klinikleri Kadın Sağlığı Dergisi

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili Literatür, veri tabanları

Ödevler

Vaka raporları

Sınavlar

Ara sınav, Final, Klinik değerlendirme

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

30

Klinik uygulama

1

30

Final

1

40

Toplam

 4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

 

 

X

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

 

 

X

3

Güvenli, maliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

 

 

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir,  ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

 

 

 

 

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

 

 

 

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

12

180

Ara Sınav

2

2

4

Ödev

2

15

30

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

276

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

11,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11