• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
6
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
7
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, mesleğin tarihsel gelişimi, mevcut ve gelecekteki rollerini de içeren hemşirelik mesleği hakkında bilgi kazandırmayı amaçlar. Ders aynı zamanda çeşitli bakım ortamlarında bireylere bakım vermek için kullanacağı psikomotor beceri/girişimleri de kazandırmayı da amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Meslek olarak hemşirelik, sağlık bakım sistemi ve hemşirelik, hemşirelikte etik ve değerler, hemşirelik uygulamasının teorik temelleri, hemşirelik süreci, bireyin hastaneye kabulü ve taburcu edilmesi, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü, yaşam sürecinde temel insan gereksinimleri (hareket ve hijyen gereksinimi), yaşamsal bulgular, ilaç uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev öde
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğre

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Meslek olarak hemşireliğin gelişimini ve özelliklerini açıklayabilir.

1-10

1,2,3,4,6,10,13,14

1,2,3

Mesleki rolleri ve fonksiyonları açıklayabilir.

1-10

1,2,3,4,6,10,13,14

1,2,3

Hemşirelik uygulamasının teorik temellerini açıklayabilir.

1-10

1,2,3,4,6,10,13,14

1,2,3

Yaşam sürecinde temel insan gereksinimlerini açıklayabilir.

1-10

1,2,3,4,6,10,13,14

1,2,3

Bakım ortamlarını ve özelliklerini tartışabilir.

1-10

1,2,3,4,6,10,13,14

1,2,3

Temel hemşirelik becerilerini uygulayabilir.

1-10

1,2,3,4,6,10,13,14

1,2,3

 
 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Meslek Olarak Hemşirelik

Sağlık Bakım Sistemi Ve Hemşirelik

Hemşirelerin Rolleri Ve Sorumlulukları

İlgili literatür

2

Hemşirelikte Etik Ve Değerler

Hemşirelik Uygulamasının Teorik Temelleri

Hemşireik Teorilerinin İnsan Gereksinimleri Ve Hemşirelik Süreci İle İlişkisi

İlgili literatür

3

Hemşirelik Süreci

İlgili literatür

4

Bireyin Hastaneye Kabulü Ve Taburcu Edilmesi

Hasta Güvenliği

İlgili literatür

5

Enfeksiyon Kontrolü

İlgili literatür

6

Yaşam Sürecinde Temel İnsan Gereksinimleri

Hareket Gereksinimi

İlgili literatür

7

Ara Sınav

 

8

Hijyen Gereksinimi

İlgili literatür

9

Yaşamsal Bulgular

İlgili literatür

10

Yaşamsal Bulgular

İlgili literatür

11

İlaç Uygulamaları

İlgili literatür

12

İlaç Uygulamaları

İlgili literatür

13

Ara Sınav

İlgili literatür

14

İlaç Uygulamaları

İlgili literatür

15

Ders Değerlendirme

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

 1. Amar AF, Sekula LK (2016). A Practical Guide to Forensic NursingSigma Teta Tau International.  Indianapolis USA.
 2. Atabek Aşti T, Karadağ A (2012). Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. Ed. Atabek Aşti T, Karadağ A., Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.
 3. Chitty KK. (2001). Professional Nursing Concepts and Challenges. W.B. Saunders Company.
 4. Hadaway L (2018). Infusion Therapy. Wolters Kluwer. Health. New York.
 5. Hogan M (2018). Nursing Fundamentals Reviews and Rationals. Pearsn Education Inc. USA
 6. Kozier B, Erb G, Berman A, Snyder R, Lake R, Harvey S. Administration of medication (2009). In Fundamentals of Nursing Concepts, Process, and Practice. Pearson Educaion Limited, England.
 7. Potter PA., Perry AG. (2017). Fundamentals of Nursing. Mosby Inc.
 8. Potter PA., Perry AG. (2011).Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri.(Ed:AŞTİ TA.,KARADAĞ A.). Nobel Kitabevi.
 9. Thomson IE., Melia KM., Boyd KM., Horsburgh D. (2007). Nursing Ethics. Elsevier Limited.
 10. Ulusoy MF, Görgülü RS. Hemşirelik esaslari-temel kuram, kavram, ilke ve yöntemler. 1995.Cilt 1, Çağın Ofset, Ankara.
 11. Weber JN, Kelley JH (2018). Health Assessment in Nursing. Sixth Edition. Wolters Kluwer Health.New York.
 12. White L. (2001).Foundations of Nursing.Delmar Thomson Learning.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

İlgili literatür, veri tabanları

Ödevler

 

Sınavlar

Ara sınav, Final, Uygulama sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

40

Uygulama sınavı

1

20

Final

1

40

Toplam

 4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 
 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

 

 

X

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

 

 

X

3

Güvenli, maaliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

 

 

 

X

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

 

 

 

 

X

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

 

 

 

 

X

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

 

 

 

X

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.

 

 

 

 

X

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

 

 

 

 

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

2

6

12

Uygulama sınavı

4

6

24

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

190

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8