• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı hemşirelik öğrencilerine hemşirelik mesleğini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, hemşirelik mesleğini, rol ve sorumluluklarını açıklar. Hemşirelik bakımının ve eğitiminin tarihçesini, hemşireliğin temel kavramlarını, hemşirelik kuramcılarını, etik değerleri, hasta haklarını ve hemşirelik yasasını, farklı sağlık bakım sistemlerini, yeni hemşirelik alanlarını içerir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Röportaj 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Türkiye’de Hemşirelik mesleği ve hemşirelik eğitimini, güncel koşulları açıklar

1,2,4,10

1,2,3,14,21,

1,2,13

Sağlık ekibinin bir üyesi olarak hemşirenin rol ve sorumluluklarını tanımlar

1,2,4,10

1,2,3,6,14,21

1,2,13,15

Hemşireliğin beş temel kavramını (insan, hemşirelik, sağlık/hastalık, çevre, iletişim) 

1,2,4,10

1,2,3,21

1,2,13

Hemşireliğin yeni alanlarla ilgili rollerini açıklar

1,2,4,10

1,2,3,6,21

1,2,13,15

Hemşirelikte etik kodları tanımlar ve meslek için etik kodların önemini kavrar

1,2,4,10

1,2,3,21

1,2,13

Hemşirelikte kavram ve kuramlar konusunda ön bilgi edinir

1,2,,9

1,2,3

1,2,21

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş; hemşirelikle ilgili genel tartışma

İlgili literatür

2

Hemşirelik bakımının tarihçesi: Geçmişten bugüne

İlgili literatür

3

Temel hemşirelik kavramları: İnsan

İlgili literatür

4

Temel hemşirelik kavramları: Çevre

İlgili literatür

5

Temel hemşirelik kavramları: Sağlık & Hastalık

İlgili literatür

6

Temel hemşirelik kavramları:Hemşirelik

İlgili literatür

7

Temel hemşirelik kavramları: İletişim

İlgili literatür

8

Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi Tarihçesi

İlgili literatür

9

Hemşirelerin güncel rolleri

İlgili literatür

10

Takım çalışması ve ekip içinde hemşirenin rolleri

İlgili literatür

11

Sağlık bakım sistemleri  ve farklı sistemlerde hemşirenin rolleri

İlgili literatür

12

Hemşirelik kuramcıları

İlgili literatür

13

Etik, hemşirelikte etik kodlar, hemşirelik yasası, hasta hakları

İlgili literatür

14

Hemşirelikte kariyer planlama

İlgili literatür

15

Ders değerlendirme

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Akça Ay F. (2008). Temel Hemşirelik. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, p. 35-56.
 2. Alan EA. (2007). Nursing Ethichs: A Virtue-Based Approach. Palgrave Macmillan Comp, Philadelphia.
 3. Arslan Özkan H (2014) Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri, Akademi yayınevi, istanbu
 4. lBahçecik N, Ecevit Alpar Ş. (2009). Nursing education in Turkey: From past to present. Nursing Research, 29(7):698-703.
 5. Bandman EI, Bandman B. (2002). Nursing Ethics Through the Life Span. 4 th ed. Pearson Education, New Jersey.
 6. Brown P. (1988). Florence Nightingale. Exley Publication, Watford.
 7. Burnard P, Chapman, C. (2004). Professional and Ethical Issues in Nursing. 3 nd ed, Bailliere Tindall, Toronto.
 8. Çelik S, Keçeci A, Bulduk S. (2011). Is nursing a profession in Turkey?. Hospital Topics, 89(2):43-50.
 9. Dal U, Kitiş Y. (March 31, 2008). The historical development and current status of nursing in Turkey. OJIN: Online Journal of Issues in Nursing, 13(2).
 10. Doheny M, Cook C, Stopper M. (1987). The Discipline of Nursing. Appleton and Lange, Connecticut.
 11. Erdemir Demirhan A, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. (2001). Klinik Etik. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
 12. Kozier B, Erb G, Berman A, Snyder S, Lake R, Harvey S. (2008). Fundamentals of Nursing. Pearson Education Limited, Harlow, p. 1-85, 124-134.
 13. McHale J,Gallagher A. (2003). Nursing and Human Rights. Elsevier Science, Philadelphia.
 14. Öktem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. (2000). Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı, 1(1):5-11.
 15. Özaydın Z. (2001). Hemşirelikte Bir Öncü: Perihan Velioğlu. Matbaa 70, İstanbul.
 16. Potter PA, Perry AG (2007). Basic Nursing. Essential for Practice. 6th ed. Mosby & Elsevier, St Louis, p. 1-96
 17. Potter PA, Perry AG (2009). Fundamentals of Nursing. 7th ed, Mosby & Elsevier, St Louis.p.1-30, 44-52, 313-324.
 18. Sasso L, Stievano A, Jurado MG, Rocco G. (2008). Code of ethics and conduct for European Nursing. Nursing Ethics, 15(6):821-836.
 19. Sert G. (2004). Hasta Hakları: Türkiye’de Hasta Hakları. Babil Yayınları, İstanbul.
 20. Sert G. (2008). Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı. Babil Yayınları, İstanbul.
 21. Şentürk S. (2011). Hemşirelik Tarihi. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
 22. Tomey AM, Alligood MR. (2006). Nursing Theorists and Their Work. Mosby & Elsevier, St. Louis.
 23. Tschudin V. (2003). Ethics in Nursing-The Caring Relationship. Elsevier Science, Philadelphia.
 24. Türk Hemşireler Derneği. (2006). Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar. Odak Ofset Matbaası, Ankara.

Diğer Kaynaklar

World Health Organization, Regional Office for Europe, Nursing and Midwifery Program. (2001). The European Union Standards for Nursing and Midwifery: Information for Accession Countries, Copenhagen, (Document EUR/00/5019308).

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili literatür, veri tabanları

Ödevler

Röportaj Yapma, Sunu hazırlama

Sınavlar

Ara sınav, Ödev Değerlendirme, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Röportaj ve Sunum

1

30

Kısa Sınav

-

-

Final 

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

 

 

X

 

3

Güvenli, maaliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

 

X

 

   

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

 

 

 

X

   

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

 

 

 

 

X

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

 

X

 

   

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.

 

 

X

 

   

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

 

 

 

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Laboratuvar Çalışması (Uygulama Saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

15

Ara Sınav

1

2

2

Sunum değerlendirme

1

5

5

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

99

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4