• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin tıp eğitimi haricindeki sağlıkla ilgili lisans dalları için gerekli patolojinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste patolojik terminoloji, hücre hasarı ve vücudun hasara uyum mekanizmaları, inflamasyon, iyileşme ve rejenerasyon arasındaki farklar, tümör oluşumu, benign ve malign tümörlerin özellikleri, dolaşım sisteminin patolojisi, genetik hastalıklar, kan hücreleriyle ilgili patolojiler, kas-iskelet ve sinir sistemi patolojisi, eklem hastalıkları, çevresel hastalık yapıcı etkenler ve beslenme patolojsi anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Alanıyla ilgili patolojik durumları bilir

1,2,3

1,2,3,10

1,2

2.Alanıyla ilgili uygulamalarda patoloji bilgisini kullanır

1,2,3

1,2,3,10

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Genel Patolojiye Giriş

 

2

Hücre Hasarı ve Adaptasyon Mekanizmaları

 

3

İnflamasyon, İyileşme ve Rejenerasyon

 

4

Dolaşım Bozuklukları

 

5

Tümör Gelişimi, Evreleri ve Çeşitleri

 

6

İmmün Sistem Bozuklukları

 

7

Genetik Bozuklular ve Genel Hematolojik Patoloji

 

8

Sinir Sistemi Patolojisi

 

9

Sinir Sistemi Patolojisi

 

10

İskelet-Kas Sistemi Patolojisi

 

11

İskelet-Kas Sistemi Patolojisi

 

12

Eklem Hastalıkları Patolojisi

 

13

Çevresel Patoloji

 

14

Beslenme Patolojisi

 

15

Genel Tekrar

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Genel Patolojiye Giriş (PDF)

Diğer Kaynaklar

  • PPT+barkovizyon görüntüleri
  • Kumar V., Abbas A., Fausto N., Aster C.J. ed. Robbins and Cotran, Pathological Basis of Disease, Philadelphia, PA. 8th ed. Saunders Elsevier Company, 2010.
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

0

Ödev

 

0

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutum kazanır.

       

X

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

X

       

3

Güvenli, maliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde sağlık ekibinde etkin rol alır ve liderlik eder.

 

X

       

4

İnsan hakları ve onuruna saygılı davranarak sağlığın geliştirilmesi, korunması, gerektiğinde iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması uygulamalarını yapar.

X

   

 

   

5

Mesleki değerlere, etik ilkelere ve ilgili mevzuata uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

X

   

 

   

6

Ana dilini ve yabancı dili etkin kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi kazanır.

X

   

 

   

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

   

X

 

   

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

X

       

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerilerini kullanır.

 

X

       

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X

         
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

1

1

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

77

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3