• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
11
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı hemşirelik öğrencilerine çocuk hemşireliği için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Çocuk sağlığının durumu, çocuğun sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi, yaş dönemlerine göre büyüme ve gelişme özellikleri, yaşlara göre çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesi, sağlıktan sapma durumları ve uygun hemşirelik bakımlarının planlanması,  yaşlara göre gerekli hemşirelik girişimlerinin uygulanması, hastanede yatan çocuğun uygun hemşirelik bakımının sağlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türkiye’de ve dünyada çocuğun sağlık durumunu açıklar

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

2) Çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramları açıklar

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

3) Çocuk sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik yaklaşımları açıklar

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

4) Yaş dönemlerine göre çocuk sağlığını ve sağlıktan sapma durumlarını tanır ve açıklar

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

5) Yaşlara göre çocuğun büyüme-gelişmesini değerlendirir

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

6) Yaşlara göre çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlar

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

7) Yaşlara göre çocuğu işlemlere hazırlar, işlem sırasında ve sonrasında rahatlatılmasını sağlar

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

8) Hastanede yatan çocuğa yaş dönemi özelliklerine uygun hemşirelik girişimlerini planlar ve uygular

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

9) Yaşlara göre uygun sağlık eğitimi planlar ve uygular

1-5, 8,10

1,2,3,6,9,10,11,14

1,2,6,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı durumu, çocuk sağlığındaki gelişmeler

İlgili Literatür

2

Çocuğun tanılanması

Hastaneye yatmanın çocuk ve aileye etkisi

İlgili Literatür

3

Büyüme ve gelişme

İlgili Literatür

4

Büyüme ve gelişme bozuklukları

İlgili Literatür

5

Yenidoğanın sınıflandırılması ve özellikleri

İlgili Literatür

6

Yenidoğan hastalıklarında hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

7

Ara Sınav

Çocuğun beslenmesi

İlgili Literatür

8

Çocuklarda beslenme bozukluklarında hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

9

Çocuk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi

Solunum hastalıkları olan çocuğun hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

10

Kalp hastalıkları olan çocuğun hemşirelik bakımı

Gastrointestinal hastalıkları olan çocuğun hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

11

Üriner sistem hastalıkları olan çocuğun hemşirelik bakımı

Metabolik hastalıkları olan çocuğun hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

12

Hematolojik-onkolojik hastalıkları olan çocuğun hemşirelik bakımı

İlgili Literatür

13

Nörolojik hastalıkları olan çocuğun hemşirelik bakımı

 Çocuk istismarı ve ihmali

İlgili Literatür

14

Ara Sınav

Çocuklarda sık karşılaşılan psikososyal sorunlar

İlgili Literatür

15

Ders değerlendirme

İlgili Literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Çavuşoğlu H. (2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Hürbilek Matbaası.
 2. Dağoğlu T, Görak G.. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri.  Nobel Tıp Kitapevi.

Diğer Kaynaklar

 1. Davidson MR, London ML, Ladewing PA. (2008). Olds’ Maternal & Newborn Nursing & Women’s Health Across the Lifespan. Prentice Hall.
 2. Green CJ. (2011). Maternal Newborn Nursing Care Plans. Jones & Barlett Learning.
 3. Hazinski MF. (2012). Nursing Care of the Critically III Child. Mosby.
 4. Hockenberry JM. (2005). Wong’s Essential of Pediatric Nursing. Elsevier.
 5. Huband S, Trigg E. (2004). Practices in Children’Nursing. Elsevier com.
 6. Kavaklı A, Pek H, Bahçecik H. (2002). Çocuk Hastalıkları Hemşireliği. Alemdar ofset.
 7. McKinney ES, James SR, Murray SS, Ashwill JW. (2009). Maternal & Child Nursing. Saunders Company.
 8. Murray SS, McKinney ES. (2010). Foundations of Maternal & Newborn Nursing. Saunders.
 9. Neyzi O, Ertuğrul T. (2007). Pediatri, Nobel Tıp Kitabevi.
 10. Potts NL, Mandleco BL. (2011). Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. Clifton Park.
 11. Price DL, Gwin JF. (2012). Pediatric Nursing. Saunders/Elsevier.
 12. Ricci SS. (2009). Essentials of Maternity, Newborn and Women’s Health Nursing. Walters Cluwer.
 13. Savaşer S, Yıldız S. (2010). Çocuk Sağlığı Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp kitapevleri.
 14. Simpson KL, Creehan PA. (2008). AWHONN's Perinatal Nursing. Saunders.
   
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili literatür, veri tabanları

Ödevler

Vaka raporları

Sınavlar

Ara sınav, Final, Klinik uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

30

Klinik uygulama

1

30

Final

1

40

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

 

 

X

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

 

 

X

3

Güvenli, maliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

 

 

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir,  ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

 

 

 

 

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

 

 

 

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

12

180

Ara Sınav

2

2

4

Ödev

2

15

30

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

276

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

11,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11