• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS353
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili sorunlarını anlamaları, duyarlılık geliştirmeleri ve çözüm yollarına yönelik bilgi ve anlayış kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Üreme sağlığı kavramını günümüzdeki gelişmeler doğrultusunda anlama

Cinsellik, cinsel kimlik, cinsel haklar konularını irdeleme

Tüm yaşam dönemlerinde cinsel sorunlara yaklaşımları değerlendirme

Cinsel işlev bozuklukları ve toplumsal önemini analiz etme

Cinselliğe multidisipliner yaklaşım ve üreme sağlığı danışmanlığı ilkelerini kavrama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Üreme sağlığı ile ilgili kavramları anlar ve bilir

1,2,3

1,2,13

1,2

Yaşam dönemlerine göre cinsel sağlık konuları kavrar

1,2,3

1,2,13

1,2

Güvenli cisel yaşam, cinsel fonksiyonlar ve bozukluklarını bilir 

1,2,3

1,2,13

1,2

Cinsel sağlık danışmanlığı konularında görüş kazanır

1,2,3

1,2,13

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Temel kavramlar:  üreme sağlığı, hastalık, cinsellik, cinsel eğilimler.

İlgili literatür

2

Üreme sağlığı, haklar ve sorunlar

İlgili literatür

3

Üreme sağlığı politikaları

İlgili literatür

4

Toplum sağlığı üzerindeki etkileri

İlgili literatür

5

Cinsellik, cinsel sağlık, cinsel haklar

İlgili literatür

6

Güvenli sex

İlgili literatür

7

Cinsel şiddet

İlgili literatür

8

Ara sınav

 

9

Cinsel işleler ve bozuklukları-kadın

İlgili literatür

10

Cinsel işleler ve bozuklukları-kadın

İlgili literatür

11

Cinsel eğilimler

İlgili literatür

12

Cinsellik ve gençlik

İlgili literatür

13

Üreme sağlığında danışmanlık

İlgili literatür

14

Cinsel sağlıkta multidisipliner yaklaşım

İlgili literatür

15

Ders değerlendirme

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

CETAD YAYINLARI

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

CETAD YAYINLARI

Ödevler

Dersle ilgili vaka, film, kitap, oyun vb olgu ve sanat eserleri analizi

Sınavlar

Ara sınav, ödev değerlendirme, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final  Sınavı

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

     

X

   

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

       

X

 

3

Güvenli, maliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

     

X

   

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

     

X

   

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

     

X

   

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

     

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

   

 

X

   

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

   

X

     

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır

     

X

   

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

       

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

2

2

Kısa sınav

4

2

8

Ödev

1

15

15

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

117

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5