• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NHS410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak bir konuda bilimsel araştırma bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Araştırmanın ön uygulamasının değerlendirilmesi, araştırmanın uygulanması, verilerin analizi, bulgular bölümünün yazılması , tartışma bölümünün yazılması, sonuç ve öneriler bölümünün yazılması  .

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme . Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın verilerinin  toplanması ve  analizi gerçekleştirebilir.

1-14

1,2,3,11,18

11,14

Bilimsel araştırmanın bulgular,  tartışma, sonuçlar ve öneriler bölümlerini tartışabilir..

1-14

1,2,3,11,18

11,14

Bilimsel araştırmanın bulgular,  tartışma, sonuçlar ve öneriler bölümlerini yazabilir.

1-14

1,2,3,11,18

11,14

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ön uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

İlgili literatür

2

Araştırmanın uygulanması

İlgili literatür

3

Araştırmanın uygulanması

İlgili literatür

4

Araştırmanın uygulanması

İlgili literatür

5

Araştırmanın uygulanması

İlgili literatür

6

Verilerin analizi

İlgili literatür

7

Verilerin analizi

İlgili literatür

8

Bulgular bölümünün tartışılması  ve yazılması

İlgili literatür

9

Bulgular bölümünün tartışılması  ve yazılması

İlgili literatür

10

Tartışma bölümünün tartışılması  ve yazılması

İlgili literatür

11

Tartışma  bölümünün tartışılması  ve yazılması

İlgili literatür

12

Sonuçlar ve öneriler  bölümünün tartışılması  ve yazılması

İlgili literatür

13

Sonuçlar ve öneriler  bölümünün tartışılması  ve yazılması

İlgili literatür

14

Araştırma raporunun teslim edilmesi 

 

15

Ders değerlendirme

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

1-Polit DF, Beck CT. (2008). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 8th Ed. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia.

2-Cryer P. (2006). The Research Student’s Guide to Success. 3rd Ed. Mc Graw-Hill/Open UniversityPress, Maidenhead.

Diğer Kaynaklar

3-Aksayan S ve ark. (2002). Hemşirelikte araştırma: İlke, süreç ve yöntemler. Ed:Erefe İ. Odak Ofset, Ankara.

4-Burns N, Grove SK. (2003). Understanding Nursing Research: Building an Evidence Based Practice. 3rd ed., WB Saunders. Philadelphia.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

İlgili literatür

Ödevler

Tez (araştırma önerisi, giriş, bulgular, tartışma, sonuç)

Sınavlar

Tez değerlendirme, performans değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Süreç değerlendirme

1

50

Ödev değerlendirme

1

50

Toplam

 2

100

Araştırma raporu değerlendirmenin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Mesleki uygulamalara temel oluşturan bilgi ve becerilere sahiptir

       

X

 

2

Farklı mesleki rol ve sorumluluklarının bilincindedir ve uygulayabilir

       

X

 

3

Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerine yönelik veri toplayabilir, tanı koyabilir, doğru ve kanıta dayalı girişimleri uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir

       

X

 

4

Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir

     

X

 

 

5

Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirebilir

       

x

 

6

Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir

     

 

X

 

7

Bilimsel ilke ve yöntemleri kullanarak hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilir

       

X

 

8

Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerine sahiptir

       

x

 

9

Uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır ve sağlık hizmetinin geliştirilmesine katkı sağlayacak politikalar üretebilir

       

X

 

10

Bireysel ve mesleki yaşamında tutum ve davranışları ile rol modeli olabilir

       

X

 

11

Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklere katılır ve mesleki örgütlerde aktif rol alır

     

X

 

 

12

Sosyal hakların evrenselliğine inanır ve bakım sunduğu birey, aile ve toplumun değerlerine saygılıdır

       

X

 

13

Toplumsal sorunlara duyarlıdır ve sorunların çözümüne katkı verebilir

       

X

 

14

Bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve değişen sağlık gereksinimlerine duyarlıdır

       

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Süreç değerlendirme

1

15

30

Araştırma raporu değerlendirme

1

25

40

Toplam İş Yükü

 

 

218

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

9