• Türkçe
  • English

Bölümümüz öğrencileri 1. Uluslararası 21. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresine Dr Öğr Üyesi Aylin Akça Sümengen Danışmanlığında Lisans Bitirme Tez Projelerini sunmuşlardır. 'Bir Vakıf Üniversitesinde Okuyan 1. Sınıf Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Aile Desteğinin Öneminin Belirlenmesi' ve 'Bir Vakıf Üniversitesinde Okuyan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımının Estetik Algısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi' isimli çalışmalarını sözel bildiri olarak sunan öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ederiz.