• Türkçe
  • English

Bölümümüz Ar. Gör. Deniz Aslan, üniversitemiz Tıp Klubü ev sahipliğinde gerçekleşen EMSA (European Medical Students Association) "Avrupa Entegrasyonu ve Kültür" ve "Tıp Etiği ve İnsan Hakları" konulu toplantıya "Nefes Atölyesi"ni gerçekleştirmek üzere davet edilmiştir.

AR. GÖR. DENİZ ASLAN ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN EMSA TOPLANTISINDA NEFES ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR