• Türkçe
  • English

Bölümümüz mezunlarından ve de yüksek lisans öğrencimiz Uz. Fzt.Ufuk Doğancalı “COMPARISON OF THE EFFECTS OF SELF-MYOFASCIAL RELEASE AND COMBINED CORE STABILIZATION EXERCISES IN PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION STUDENTS WITH LOW BACK PAIN” başlıklı çalışmasını Uluslararası Sağlık Araştırmaları (ICOHER’22) Kongresi'nde başarıyla sunmuştur.

Bölümümüz mezunlarından Fzt. Nur Tusem Gürsoy “The Relationship Between the Perception of Constipation in Postmenopausal Women and Quality of Life, Stress and Physical Activity” başlıklı çalışmasını Uluslararası Sağlık Araştırmaları (ICOHER’22) Kongresi'nde başarıyla sunmuştur.

Bölümümüz mezunlarından Fzt. Nida Nur Yurttaş “Investigation of the Relationship Between Smartphone Addiction & Usage Type and Depression-Anxiety Level, Phobia, General Health, Musculoskeletal Pain in Individuals Aged 18-50 Years” başlıklı çalışmasını Uluslararası Sağlık Araştırmaları (ICOHER’22) Kongresi'nde başarıyla sunmuştur.

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZ ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI (ICOHER '22) KONGRESİNDE SUNMUŞLARDIR