• Türkçe
  • English

Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe Çil “II. International Dr. Safiye Ali Congress on Multidisciplinary Studies in Health Sciences” kongresinde "Is Myofascial Release an Alternative to ExtraCorporeal Shock Wave Therapy in Patient with Lateral Epicondylitis" başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF TUĞÇE ÇİL DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KONGREDE SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR