• Türkçe
  • English

Prof. Dr. Feryal Subaşı ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe Çil’in de yer aldığı, BAP projesi kapsamında üniversiteler arası işbirliği ile gerçekleştirilen “Kronik topuk ağrılı hastalarda ESWT ve Graston enstrüman destekli yumuşak doku mobilizasyonunun etkinliğinin karşılaştırdığı 6 ay takipli randomize kontrollü çift kör çalışma" JAPMA'da (SCI-E) yayınlandı.

PROF. DR. FERYAL SUBAŞI VE DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF TUĞÇE ÇİL'İN ÇALIŞMASI YAYIMLANDI.