• Türkçe
  • English

Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen ve lisans öğrencilerimiz olan Çağla Aydın, Hülya Nuray Bayraktar, Sema Demir'in "Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID19’a İlişkin Bilgi, Tutum, Uygulamalarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi" adlı araştırmaları Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi'nde yayınlanmıştır.

Tebrik ederiz.  

Araştırmaya ulaşmak için; https://shydergisi.org/jvi.aspx?pdir=shyd&plng=tur&un=SHYD-52386