• Türkçe
  • English

Ekim 2020’de gerçekleşen International Pelvic Pain Society’nin IPPS 2020 – 23rd Annual Scientific Meeting Virtual Conference On Pelvic Pain görüşmesinde Prof. Dr. Erkut Attar, Dr. İrem Yapar ve Dr. Furkan Keskin ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aklar Çörekçi’nin “Prevalence of dysmenorrhea among female university students in Turkey” isimli çalışmaları Pain Reports’ta bildiri olarak yayınlanmıştır.

IPPS 2020 Konferans'ında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bildirisi Yayınlanmıştır