• Türkçe
  • English

Ekim 2020’de gerçekleşen International Pelvic Pain Society’nin IPPS 2020 – 23rd Annual Scientific Meeting Virtual Conference On Pelvic Pain görüşmesinde Prof. Dr. Erkut Attar ve Prof. Dr. Rukset Attar ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aklar Çörekçi, Uzm. Fzt. Aslı Yeral, öğrencilerimiz Özge Ünlü ve Başak Ezgi Ün’ün “Investigation of smoking habits, alcohol consumption and caffeine intake among university students with and without premenstrual syndrome” isimli çalışmaları Pain Reports’ta bildiri olarak yayınlanmıştır.

IPPS 2020 Konferans'ında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bildirisi Yayınlanmıştır