• Türkçe
  • English

Ekim 2020’de gerçekleşen International Pelvic Pain Society’nin IPPS 2020 – 23rd Annual Scientific Meeting Virtual Conference On Pelvic Pain görüşmesinde Prof. Dr. Erkut Attar ve Prof. Dr. Rukset Attar ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aklar Çörekçi, Uzm. Fzt. Aslı Yeral ve Uzm. Fzt. Deniz Aslan, öğrencilerimiz Başak Ezgi Ün ve Özge Ünlü’nün “Prevalence of premenstrual syndrome among female university students” isimli çalışmaları Pain Reports’ta bildiri olarak yayınlanmıştır.

IPPS 2020 Konferans'ında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bildirisi Yayınlanmıştır