• Türkçe
  • English

Klinik öğretim, hemşirelik eğitim programlarının en önemli parçalarından biridir. Klinikler ile okulumuz işbirliğini arttırmak ve klinik alanlardaki etkinliklerimizi güçlendirmek adına Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak “Klinik Rehber Hemşire Eğitimi”ni 01.09.2021 tarihinde 50 katılımcı ile gerçekleştirdik. Eğitime katılan tüm katılımcılara ve özverilerinden dolayı başta bölüm başkanımız Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Akça Sümengen, Arş. Gör. Ayşenur Keleş, Arş. Gör. Ceren Zeren ve tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.