• Türkçe
  • English

8-10 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşen 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’nde (IHSLC 2021) bölümümüz asistanlarından Uzm. Fzt. Aslı Yeral “Home-Based and Real-Time Telerehabilitation Exercise in Older Adults: Pilot Study”, Uzm. Fzt. Alperen Pekdaş “Evaluating The Difference of Sleep Quality, Depression, Anxiety And Stress Parameters in Physically Active And Sedantary Individuals During Covid-19 Pandemic”, “Evaluatıon Of Lower Body Muscle Actıvatıon In Healthy Subjects and Subjects Wıth Pes Planus Durıng One Leg Standıng”, “The Effects Of Kinesio Taping® To Diaphragm and Serratus Anterior Muscles On Pulmonary Function” ve Fzt. Sahra Şirvan Can “The Effect of Different Visual Stimuli Provided by Virtual Reality on Postural Control in Healthy People”, başlıklı çalışmalarını online olarak başarıyla sunmuşlardır.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ASİSTANLARI ÇALIŞMALARINI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ’NDE BAŞARIYLA SUNDULAR