• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri tarafından, Sağlık Psikolojisi ve Kişilerarası İlişkiler dersinde herhangi bir film ya da dizi seçerek hazırlamış oldukları sunumları iletişim açısından inceleyerek bizimle paylaştılar. Öğrencilerimiz bu sunumlarında etkili bir iletişimin kişiler arasında sağlayabilmek için neler yapılıp neler yapılmaması gerektiği hakkında bizlere bilgi verdiler. İlk grubumuz ‘Daredevil’ dizisini seçerek, davranış bozukluğu olan ve nerede nasıl davranacağını bilemeyen Dex adında ki çocuk ile terapist arasında geçen iletişimde karşılıklı olarak kurulamayan empati hakkında bahsettiler. İkinci grubumuz ise ‘Bir Başkadır’ dizisini seçerek bizlere birbirinden bağımsız çok farklı karakterlere sahip kişilerin bir zaman sonra yollarının kesişmesiyle değişen hayatları konu aldığını göstererek ve burada ki Meryem karakterinin sürekli etrafındakiler tarafından kendi duygularının önemsiz olarak hissettirmeleri ile pasif bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdiler. Üçüncü grup öğrencilerimiz ise ‘The Notebook’ filmini seçerek Allie’nin ailesiyle kavga ederken ailesinin ona karşı bakışlarından aşağılanma duygusuna kapılmasını ve sürekli sen dili kullanarak iletişimlerini gerçekleştirdiklerini gösterdiler. ‘Görevimiz Tatil’ filmini seçen dördüncü grup öğrencilerimiz ise, ailenin babası Ferdi’nin hayattan bıkmış, çocuklarının internete olan düşkünlüğünden şikayetçi olan ve evin fedakar annesi rolünü üstlenen Türkan’a, işten geldiği zaman ona karşı beden dilini kullanarak sevdiğini belli edecek hareketler yapmak yerine, Türkan’ın yapmış olduğu makyaja boya badana diyerek benlik saygısına zarar verdiğini bizlere anlattılar. Beşinci grup öğrencilerimiz de  ‘Kırmızı Oda’ dizisindeki Alya’nın küçüklükte ailesi tarafından sürekli suçlu olarak gösterilerek kendi benliği dışına çıkarılıp, annesi ondan kimliğini çalarak kendisine dönüştürmekle tehdit ettiğini ve bunu hem sözlü hem de sözsüz iletişimle nasıl belli ettiğini bizlerle paylaştılar. Altıncı grup öğrencilerimiz ise, ‘Masum’ dizisinde gönderici ve mesajın iletilmek istendiği kişi olan alıcı arasındaki mesafenin ve ses tonunun doğru ayarlanamamasından dolayı kaynaklanan iletişim hatasını anlattılar. Şu sıralarda televizyonda baya bir ünlü olan ‘Masumlar Apartmanı’ dizisini seçen yedinci grup öğrencilerimizde, obsesif bozukluk hastalığı olan Gülben’e karşı yapılan empati eksikliğinden bahsettiler. Bir komedi dizisi olan ‘How I Met Your Mother’ dizisini sunan sekizinci grup öğrencilerimiz ise, başta bu dizinin ana karakteri olan Ted olmak üzere karşılıklı ilişkilerinde sürekli duygularını bastırarak, karşılıklı çatışmalardan kaçarak, gönderici ve alıcı arasındaki ortam uygun olmasa bile sorunlarını çözebileceğini sanan kişilerin, ama farkında olmayıp o sorunların gün geçtikçe daha da büyüdüğünü, yani kısacası odadaki fili büyüttüğümüzü bize anlattılar. Dokuzuncu grup ise, ‘To The Bone’ filminde yer alan mahrem bakış, yanlış empati örnekleri, saldırgan davranış tutumları, umutsuzluk ve aktif dinleme gibi iletişim örnek sahnelerini bizlerle paylaştılar. Onuncu grup öğrencilerimizde ‘Aşk ve Gurur’ filmindeki Mr.Collins’in Elizabetle konuşması sırasında göz teması kurmayarak etkili bir iletişimin kurulamadığını bizlere gösterdiler.Son sunum grubumuz olan on birinci grup öğrencileri ise ‘Sadakatsiz’ dizisini ele alarak sözsüz iletişim türlerinden olan beden dili hareketleri dışında, daha çok sözlü iletişim kurarak daha etkili bir iletişimin sağlandığını ve empati kurulabileceğini bizlere gösterdiler.