• Türkçe
  • English

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Üyesi Şule BADILLI DEMİRBAŞ 42 fizyoterapi ve rehabilitasyon okulu temsilcisiyle “Covid-19 ve Fizyoterapi Eğitimine Etkileri” başlıklı Avrupa'da yüksek kaliteli fizyoterapi eğitimi sağlamak ve araştırmadaki üye okullar arasındaki iletişimi iyileştirmeyi sağlayan European Network of Physiotherapy in Higher Education’ın (ENPHE) online gerçekleştirilen toplantısına katılım göstermiştir.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

 

ÖĞR. ÜYESİ ŞULE BADILLI DEMİRBAŞ ENPHE'NİN "COVID-19 ve FİZYOTERAPİ EĞİTİMİNE ETKİLERİ" BAŞLIKLI ONLINE TOPLANTISINA KATILMIŞTIR