• Türkçe
  • English

Fizyoterapi ve Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şule BADILLI DEMİRBAŞ'ın ve Öğr. Gör. Ayça AKLAR ÇÖREKÇİ'nin "Osteopati" başlıklı yazıları Yeditepe Üniversitesi Gelişimsel  ve Tamamlayıcı Tıp YÜGETAT Bülteni'nde yayımlandı.