• Türkçe
  • English

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şule BADILLI DEMİRBAŞ'ın ve Öğr. Gör. Ayça AKLAR ÇÖREKÇİ'nin "Osteopati" başlıklı yazıları Yeditepe Üniversitesi Gelişimsel  ve Tamamlayıcı Tıp YÜGETAT Bülteni'nde yayımlandı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü