• Türkçe
  • English

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şule Badıllı'nın Acute Effects of Dynamic Stretching and Self Mobilization Exercises on Balance and Proprioception isimli makalesi Journal of International Dental and Medical Research'te yayınlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Şule Badıllı'nın Makalesi Journal of International Dental and Medical Research'te Yayınlanmıştır