• Türkçe
  • English

Bölüm başkanımız Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan, bölümümüz öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Oya Gümüşkaya Bradley ve Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen, 04-06 Eylül 2019 tarihinde HEPDAK ve HEMED tarafından Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde düzenlenen “Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme” isimli sempozyuma katılmışlardır. Bölümümüz akreditasyon çalışmalarına büyük katkı sağlayacak bu sempozyum için etkinliğin bilimsel kurul ve düzenleme kurulundaki tüm üyelerini tebrik ederiz.