• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 315
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin sağlıklı, hijyenik, güvenli ve ekonomik menü planlamayı iç ve dış müşterilerin çevreleri, yaşları, cinsiyetleri, sosyal ve mental durumlarını da değerlendirerek yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ev dışı beslenmede ekonomik, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli besin ve beslenme hizmeti sunumu

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Güvenli, sağlıklı ve hijyenik besini tanımlar.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4

2) Menü planlamada bireylerin veya grupların çevresel durumları, yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite durumlarını da değerlendirmeyi açıklar.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4

3)Toplam kalite yönetimini tanımlar.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4

4) Yönetim ve organizasyonu tanımlar.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4

5) İş sağlığı ve güvenliğinin önemini tanımlar.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4

6) Standart yemek tariflerini açıklar.

1,8,11

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNİN TANIMLANMASI

 

2

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

 

3

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 

4

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

5

PERSONEL YÖNETİMİ

 

6

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

7

ARA SINAV

 

8

MUTFAK PLANLAMA

 

9

STANDART YEMEK TARİFLERİ

 

10

MENÜ PLANLAMA VE FARKLI MENÜ TİPLERİ

 

11

MENÜ PLANLAMA VE FARKLI MENÜ TİPLERİ

 

12

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER

 

13

ARAÇ-GEREÇ SEÇİMİ

 

14

SATIN ALMA VE DEPOLAMA

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Handbook of Food Safety

Diğer Kaynaklar

Besin Hijyeni Güvenliği ve HACCP, Yrd.Doç.Dr. Murat Baş, 2004, Ankara

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

X

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

7

2

14

Final

1

17

17

Toplam İş Yükü

 

 

113

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

 4.52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5