• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 424
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, sporcuların yaptığı spor türüne göre gereksinimlerinin saptanabilmesini ve uygun beslenme önerilerinde bulunabilmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Sporun türüne ve yoğunluğuna uygun beslenme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sporcu diyetisyenliği görev ve sorumluluklarını açıklar.

8

1,2,3

1,2,3,4,6

2) Sporcu beslenmesinin ilkelerini açıklar.

8

1,2,3

1,2,3,4,6

3) Sporcularda enerji metabolizmasını açıklar.

8

1,2,3

1,2,3,4,6

4) Sporcuların besin öğesi ihtiyaçlarını tanımlar.

8

1,2,3

1,2,3,4,6

5) Müsabaka öncesinde, sonrasında ve müsabakalar sırasında beslenmeyi açıklar.

8

1,2,3

1,2,3,4,6

6) Ergojenik yardımlar, doping, kamp ve turnuvalarda menü planlama, sporcu içecekleri-barlar özel ürünleri tanımlar.

8

1,2,3

1,2,3,4,6

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

SPORCU BESLENMESİNİN İLKELERİ

 

2

SPORCULARDA ENERJİ METABOLİZMASI

 

3

SPORCULARDA BESİN ÖĞESİ GEREKSİNİMLERİ

 

4

SPORDA HİDRASYON VE SIVI ALIMININ ÖNEMİ

 

5

SPORCULARDA AĞIRLIK KONTROLÜ

 

6

AĞIRLIK KONTROLÜNDE EGZERSİZİN ROLÜ

 

7

AĞIRLIK KONTROLÜNDE EGZERSİZİN ROLÜ

 

8

KARŞILAŞMA ÖNCESİ BESLENME

 

9

KARŞILAŞMA SIRASINDA BESLENME

 

10

KARŞILAŞMA SONRASI BESLENME

 

11

ERGOJENİK ÖĞELER

 

12

DOPİNG

 

13

KAMP SIRASINDA MENÜ PLANLAMA

 

14

FARKLI SPOR TÜRLERİNE UYGUN BESLENME

 

15

GENEL TEKRAR

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Dan Benardot, Advanced Sports Nutrition, Second Edition.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sözlü Sunum

1

80

Akran Değerlendirmesi

1

20

Toplam

 

 

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

X

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

X

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

X

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Sözlü Sunum

1

3

3

Final sınavı

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3