• Türkçe
 • English

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında

Prof. Dr. B. Serdar ÖZTEZCAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Bilimin ışığında ve sağladığı multidisipliner yaklaşımlar ile bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun beslenme tedavisi planlayan ve uygulayan çağdaş, etik değerlerine sahip çıkan, son derece  donanımlı diyetisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nedir?

Besinlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi ve nasıl tüketilmesi konusunda araştırmalar yapan Beslenme ve Diyetetik, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden biridir. Bu bölümde doğru beslenmek ve sağlığı korumak öncelikli amaçlar arasındadır.

Hızla gelişen dünyada artan obezite sorunu ile beslenme daha da önemli bir hale gelmiştir. Beslenmede amaç sadece kilo vermek değil aynı zamanda vücudun doğru çalışmasını da sağlamaktır. Bu doğrultuda Beslenme ve Diyetetik bölümünde, uzman akademisyenler tarafından eğitim verilmekte ve bilimin ışığında profesyonel diyetisyenler yetiştirilmektedir.

Beslenme ve Diyetetik bölümünde; bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıkları değerlendirilir, buna uygun beslenme tedavisi planlanır ve uygulanır. Etik değerleri göz önünde bulundurarak çağdaş ve bilgili öğrencileri topluma kazandırmak amacıyla verilen eğitimlerde aynı zamanda öğrencinin geliştirilmiş ve kapsamlı öğretiler kazanması da sağlanmaktadır.

Hızla gelişen bu bilim dalından mezun olan öğrenciler çeşitli alanlarda da çalışma imkânı bulmaktadır. Hastaneler ve tedavi kurumları, yiyecek-içecek hizmeti veren kuruluşlar, ilaç endüstrisi gibi birçok alanda görev alabilen öğrenciler aynı zamanda özel kliniklerde diyetisyenlik hizmeti de verebilmektedir.

Oldukça geniş bir sektöre hitap eden ve son yıllarda sıkça aranılan Beslenme ve Diyetetik bölümünde eğitim görmek için liselerin “sayısal” bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Yeditepe Üniversitesi’nde dört yıllık bir eğitimin ardından mezun olmak ve iş hayatına atılmak için Beslenme ve Diyetetik bölümü sıralamalarını inceleyebilir ve buna göre tercihlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Yerleşen

En Düşük

Puan

En Yüksek

Puan

SAY-Ücretli

35

40

231,66442

 

SAY-Burslu

 

SAY-%25 Burslu

 

SAY-%50 Burslu

8

 

10

 

 

30

7

 

 

 

25

420,62936

 

 

 

 

333,16505

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılında geçerli olan ücretlerini bu sayfada görebilirsiniz.

Beslenme ve Diyetetik Burs İmkânları

Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinden biri olan Beslenme ve Diyetetik aday öğrencileri için burs imkânı bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi’nde bölümler ve dallar için uygulanan farklı burs şartları yer almaktadır. Beslenme ve Diyetetik bölümü için sağlanan burs olanağını detaylı incelemek için bu linke tıklayabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetetik Okumak

Beslenme ve Diyetetik bölümünde mesleği ile ilgili tüm bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olan diyetisyenler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda verilen eğitim ile disiplinli çalışmayı görev edinen öğrenciler, sadece birey değil toplum sağlığını da koruyup geliştiren ve iyileştiren birer diyetisyen olmaktadır.

Bu meslekte başarılı olmak ve topluma katkı sağlamak adına güncel olan meslekî bilgileri, teknolojik gelişmeleri ve toplum ilerleyişini de takip etmek gerekmektedir. Önce kendine sonra sağlık alanına faydalı olabilmek adına yapılan bu takip aynı zamanda beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeteneği de kazandırmaktadır.

Alanında uzman akademik kadro tarafından eğitim alan öğrenciler öğrendiklerini pratiğe çevirme şansı da bulmaktadır. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde bulunan ileri teknoloji ile donatılmış yüksek kaliteli hastane ve sağlık merkezleri, öğrenciler için büyük avantaj olmaktadır. Öğrenciler, bu merkezlerde eğitimlerini pekiştirirken aynı zamanda kendinden üst sınıfta bulunan diğer öğrenciler ile de bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakalamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi’nde bulunan bazı bölümlerin aynı alanda olması da yine öğrenciye kazandırılan diğer fırsatlar arasındadır. Özellikle çift ana dal ve yan dal eğitim programları alan öğrenciler diğer bölümler ile aynı alanda bulunmanın kolaylığını yaşamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik bölümünde verilen eğitimin İngilizce olmasının birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan en önemlisi yurt dışı programlarında eğitimlere daha çabuk uyum sağlamak ve kısıtlı süreyi en iyi şekilde kullanmaktır. Ayrıca uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları incelemek için mesleğin geliştirilmesinde de oldukça önemlidir.

Beslenme ve Diyetetik Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Küresel çapta önemi olan Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olan öğrenciler birçok sağlık kuruluşunda iş bulabilmektedir. Aldığı eğitim/öğretim ile becerilerini geliştiren ve yenilikleri takip eden öğrenciler toplumsal beslenme sorunlarında da oldukça bilinçlidir. Bu sorunlara çözüm üreten diyetisyenler aynı zamanda politikaların gelişmesine de katkı sağlayabilir. Toplam kalite yönetimini uygulama becerisi kazanan mezunlar fabrika, otel vb. toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda başarılı bir iş hayatı sürdürebilir. Toplumsal beslenmenin yanı sıra mezunlar; çocukluk ve ergenlik, gebelik ve yetişkinlik dönemindeki beslenme alanında da uzmanlaşabilir. Diyetisyenler, her bireye özgü beslenme gereksinimlerini bilir ve bunları uygulamaya aktarabilir.

Beslenme ve Diyetetik bölümü de sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan dallar arasında bulunmaktadır. Sadece kamu ve özel hastanelerde değil farklı sektörlerde de çalışma imkânı sağlayan bu bölüm sayesinde mezunlar; yataklı ve yataksız tedavi kurumlarında, özel bakım merkezlerinde, yemek hizmeti veren kurumlarda, yiyecek-içecek üretimi yapan ve satan kuruluşlarda, eğitim kurumlarında, araştırma-geliştirme kurumlarında, FAO, WHO, UN, UNICEF gibi uluslararası sağlık ve beslenme kuruluşlarında, beslenme ile ilgili tüm resmî kuruluşlarda, spor kulüplerinde, yiyecek-içecek üretimi ile ilgili kalite belgelendirme kuruluşlarında, özel beslenme ve danışmanlık merkezlerinde, özel sağlık ve eğitim kamplarında, besin-ilaç endüstrisinde ve medya kuruluşları gibi birçok yerde iş olanağı bulabilmektedir.

Misyon Vizyon ve Tarihçe

Misyon

Hem ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hem de dünyanın farklı ülkelerinde mesleklerini başarı ile yürütebilecek, bireyleri yaş, ırk, cins, kültür, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve risklerine göre değerlendirerek onlara uygun beslenme şeklini belirleyebilecek, toplumda beslenme ilişkili sorunları saptayarak toplum sağlığının korunması ve gelirştirilmesi için plan ve politiklar üretebilecek, beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, çalışma hayatı boyunca etik değerlere bağlı kalacak bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Aldığı eğitimle mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliği en üst düzeyde kazanabileceğinin bilinci ve sorumluluğundaki öğrencileri,  öğrenmeye, öğretmeye ve bilimsel araştırmalara olan sevgisi ile sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini akademik düzeyde hedef edinmiş öğretim üyelerinin uyum ve özveri içinde çalıştığı bir bölüm olmak.

Tarihçe

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi; Millî Eğitim Bakanlığının 9/7/2007 tarihli ve 15687 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2007 tarihinde, 2007/12480 sayılı karar ile kurulmuştur. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/08/20070804-6.htm)

Programın lisans düzeyindeki eğitimi Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılında başlamıştır ve  ilk mezunlarını 2011-2012 eğitim ve öğretim yılının sonunda vermiştir.

Öğrenci Değişim Programları

Kültür çeşitliliğine ve uluslararası düzeyde eğitime önem veren Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerin ortak bir kurumda deneyim kazanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen öğrenci değişim programları ile Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri, bilgilerini yurt dışındaki okullarda pekiştirme imkânı bulmaktadır. Sadece bilgi değil kültürel paylaşımların da yaşandığı bu eğitim kapsamı hakkında detaylı bilgiyi ilgili sayfadan inceleyebilirsiniz.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

ÇİFT ANADAL ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ

 • Psikoloji
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Antropoloji
 • Gıda Mühendisliği
 • Hemşirelik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Eczacılık
 • Genetik ve Biyomühendisliği
 • Radyo Televizyon ve Sinema
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Çift Anadal ve Yan Dal Progamlarımıza başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

YAN DAL ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ

 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Çeviribilim
 • Felsefe
 • Fizik
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
 • Kamu Yönetimi
 • Matematik
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Psikoloji
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Antropoloji
 • Gıda Mühendisliği
 • Hemşirelik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Eczacılık
 • Genetik ve Biyomühendisliği
 • Radyo Televizyon ve Sinema
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik