• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 404
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin araştırma makalesini bilimsel araştırma kriterlerine göre eleştirerek okumasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Her öğrenci bu ders kapsamında bilimsel araştırma eleştirisi yazmayı öğrenir. Araştırma eleştirisi araştırmanın özetinin, örneklem, method ve malzeme ve veri analizini içeren araştırma deseninin özelliklerinin, araştırmanın güçlü ve zayıf yönlerinin, geçerlik ve güvenirliğinin, bulguların sunumunun, tartışma ve sonuçlarının yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Araştırma makalesinin bölümlerini ve bölümlerin özelliklerini sıralar.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

2) Araştırma başlığının makalenin bütününü temsil edip etmediğini değerlendirir.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

3) Özetin bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

4) Girişin bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

5) Method bölümünün bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

6) Bulguların bilimsel çalışmaya ve bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

7) Tartışmanın bilimsel çalışmaya ve bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu değerlendirir.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

8) Önemli sonuçların kısaca bilimsel makale yazma kurallarına uygun yazılıp yazılmadığını değerlendirir.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

9) Kaynakların yeterliliğini ve güncelliğini değerlendirir.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

10) Yazarın tüm makaleyi mantıklı ve açık bir şekilde yazıp yazmadığını değerlendirir.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

11) Bilimsel makale değerlendirmelerini yazılı olarak ifade eder.

2,3,10

1,3,4,6

1,2,4,6

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş- Araştırma Makalesi Nasıl Okunur

İlgili literatür

2

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

3

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

4

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

5

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

6

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

7

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

8

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

9

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

10

Bir Hemşirelik Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

11

Bir  Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

12

Bir Araştırma Makalesini-Eleştirel Okuma ve Değerlendirme

İlgili literatür

13

Bilimsel Araştırma Makalesi Eleştirisi Yazma

İlgili literatür

14

Bilimsel Araştırma Makalesi Eleştirisi Yazma

İlgili literatür

15

Genel Değerlendirme ve Geri Bildirim Verilmesi

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Michaei Coughian, Patricia Cronin, Frances Ryan: Step'by-step guide to critiquing research. Part 1: quantitative research. British Journal of Nursing. 2007. Vol 16, No II, 658-663.

2. Evaluating and Critiquing Nursing Research. http://nursingplanet.com/Nursing_Research/critiquing_nursing_research.html

3. Rose Nieswiadomy. Evaluating research findings for nursing practice. http://www.tnad4.org/images/ERFFNP.pdf

4. Polly Lee. Understanding and critiquing qualitative research papers. Nursing Times.net, Vol: 102, Issue: 29, Page No: 30.http://www.nursingtimes.net/nursing-practice/clinical-zones/educators/understanding-and-critiquing-qualitative-research-papers/203129.article

5. Polly Lee. Understanding and critiquing quantitative research papers. Nursing Times.net, Vol: 102, Issue: 28, Page No: 28. http://www.nursingtimes.net/nursing-practice/clinical-zones/educators/understanding-and-critiquing-quantitative-research-papers/201659.article

Diğer Kaynaklar

1. A.D.Robert: Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır. "How to Write and Publish a Scientific Paper" adlı ISI yayınından Gülay Aşkar Altay tarafından çevirilmiştir. Copyright: (c) 1979, 1983, 1988, 1994 Robert A. Day 
Copyright: (c) TÜBİTAK 1996 http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

İlgili literatür, değerlendirme  makaleleri

Ödevler

Makale Değerlendirme ödevleri

Sınavlar

Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev ve Performans

1

60

Final

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

X

 

 

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

X

 

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

 

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

X

 

 

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

-

-

-

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

8

2

16

Final

1

1

20

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5