• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 104
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların genel özelliklerini, bu mikroorganizmaların taşınma yollarını ve korunma yöntemleri ile enfeksiyonların genel özelliklerini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Mikrobiyolojiye giriş, bakterilerin yapısı, fizyolojisi, ile üremesi, bakteriyel genetik, antibiyotikler ve direnç mekanizmaları, İmmunolojiye giriş, temel immun cevap mekanizmaları, serolojik testler, mantar, protozoa, helmint ve virüslerin analiz test yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Mikoorgaznimaları sınıflandırır. Ökaryot ile prokaryotik hücre arasındaki farklılıkları tanımlar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

2)Mikroorganizmaların inokülasyon teknikleri, besiyerlerini, inkübasyon şartlarını tanımlar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

3) İnsanlarda hastalık yapan primer patojenleri tanımlar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

4)Bakteriyel genetikteki temel kavramları açıklar.

2,6,8,9,10

1,2,3

 1,2,3,4,5

5)Mikroorganizmalar ile enfeksiyon hastalıkları arasındaki ilişkilerini açıklar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

6) Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisini, önlenmesini ve kontrolünü açıklar.

2,6,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,5

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

TIBBİ MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ

 

2

BAKTERİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 

3

BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

4

KOLONİ MORFOLOJİSİ, BAKTERİLERİN YAPISI

 

5

BAKTERİLERİN ÜREMESİ

 

6

BAKTERİ ÜREMESİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER

 

7

ARA SINAV

 

8

BAKTERİLERİN ENZİM AKTİVİTESİ

 

9

BAKTERİYEL GENETİK

 

10

MANTAR ENFEKSİYONLARI

 

11

PARAZİTİK ENFEKSİYONLAR

 

12

MANTARLAR

 

13

KÜFLER

 

14

LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GENEL YAKLAŞIMLAR

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Medical Microbiology, Murray et al., Mosby, 2009. Color Atlas of Diagnostic Microbiology.

Bailey’s Diagnostic Microbiology.

Hakkı Bilgehan, Klinik Mikrobiyolojik Tanı

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

 

1

 

100

 

Kısa Sınav

 

YOK

 

YOK

 

Ödev

 

YOK

 

YOK

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

X

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda insiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.36