• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 405
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin farklı yaş gruplarında karşılaşılabilecek hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu hastalıklara ve bireylere özgü beslenme tedavisini, diyet planlama ilkelerini öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Beslenme açısından risk altında bulunan işçi, yaşlı gibi grupların beslenmesi, hastalıklara eşlik eden vitamin-mineral yetersizliklerine bağlı sendromlar, enteral ve parenteral beslenmede hastaya özgü çözümler, hastalık-beslenme ilişkisinde güncel yaklaşımlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin önemini açıklar.

1,6,7

1,2,3

1,2

2)Bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite seviyesi gibi değişken faktörlerini değerlendirmeyi açıklar.

1,6,7

1,2,3

1,2

3)Yaşlı beslenmesi, işçi beslenmesi gibi özelleşmiş grupların beslenmelerini planlayabilir.

1,6,7

1,2,3

1,2

4) Obezite cerrahisini, güncel diyet yaklaşımlarını ve komorbid sendromları, uygun beslenme tedavilerini bilir.

1,6,7

1,2,3

1,2

5) Tıbbi beslenme tedavisi ile hastalık arasındaki ilişkiyi tanımlar.

1,6,7

1,2,3

1,2

6) Kritik hastalarda hastaya özgü tedavi planlayabilir.

1,6,7

1,2,3

1,2

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

YAŞLILARDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI

 

2

YAŞLI BESLENMESİ

 

3

İŞÇİ BESLENMESİ

 

4

OBEZİTE CERRAHİSİ

 

5

GÜNCEL DİYET YAKLAŞIMLARI, KETOJENİK DİYETLER

 

6

GÜNCEL DİYET YAKLAŞIMLARI, TEDAVİ AMAÇLI GLUTENSİZ DİYETLER

 

7

REFEEDING SENDROMU

 

8

KOMORBİT SENDROMLAR

 

9

KOMORBİT SENDROMLAR

 

10

ORGAN YETMEZLİĞİNDE VİTAMİN&MİNERAL DESTEKLERİ

 

11

ORGAN YETMEZLİĞİNDE VİTAMİN&MİNERAL DESTEKLERİ

 

12

YOĞUN BAKIM VAKA ÇÖZÜMLERİ

 

13

YOĞUN BAKIM VAKA ÇÖZÜMLERİ

 

14

GENEL TEKRAR

 

15

YAŞLILARDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI

 

 
 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

MODERN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASES

KRAUSE’S FOOD, NUTRITION & DIET THERAPY

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sözlü Sunum

1

80

Akran Değerlendirmesi

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

X

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

X

 

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

X

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

X

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Sözlü Sunum

1

12

12

Final sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5