• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere toplum beslenmesi veya bireysel beslenme eğitiminde kullanılabilecek eğitim materyallerinin ne olduğunu, bu materyallerin toplumun hangi gruplarında nasıl bir etki sağlayabileceği, toplumun risk gruplarına veya büyük kitlelere ulaşım yöntemleri ve bu gruplarda kullanılabilecek eğitim materyalleri, etkili iletişimin gereklilikleri ve getirilerini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Beslenme konusunda tüm yaş gruplarındaki sağlıklı ve hasta bireylerle iletişim kurabilme ve eğitim yapabilme, bu eğitimlerde farklı eğitim materyal ve yöntemi kullanabilme, empati yapabilme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Beslenme eğitimi konusunda tüm yöntem ve araçları açıklar

1,4,7,8,9

1,2,3

1,2,3,4

2) İletişim ve empati yapma becerilerini açıklar.

1,4,7,8,9

1,2,3,4,5

1,2,3,4

3) Diyetisyenin sahip olması gereken özellikleri açıklar.

1,4,7,8,9

1,2,3

1,2,3,4

4) Farklı yaş gruplarına yönelik eğitim planlama becerilerini açıklar.

1,4,7,8,9

1,2,3

1,2,3,4

5) Sağlıklı ve hasta bireyler için yapılan eğitimleri açıklar.

1,4,7,8,9

1,2,3

1,2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

BESLENME VE DİYETETİK UYGULAMA REHBERLERİ

 

3

İLETİŞİM

 

4

İLETİŞİM

 

5

GÖRÜŞME

 

6

GÖRÜŞME

 

7

REHBERLİK

 

8

YAŞAM BOYU BOYUNCA DANIŞMANLIK

 

9

ARA SINAV

 

10

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

11

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

12

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

13

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

14

ÖĞRENCİ SUNUMLARI

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Holli B., Beto J.(2014) Nutrition Counseling and Education Skills for Dietetics Professionals, sixth edition, Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins.

Contento IR.(2011), Nutrition Education, second edition,Jones and Bartlett Publishers

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Akran Değerlendirmesi

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

 

X

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

 

X

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

X

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

 

X

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

 

X

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

X

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 
 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

6

6

Sözlü Sunum

1

10

10

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

82

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,28

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3