• Türkçe
  • English

Prof. Dr. B. Serdar ÖZTEZCAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Hızla artan bilgi birikimi ve teknolojik ilerlemelerin yanı sıra toplumların gelişmişliklerine paralel olarak sağlığa verdikleri önemin artışı sağlık sektöründe var olan mesleklerin iş yükünü artmakta, yeni iş ve meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Ortalama yaşam süresinin uzaması ve sağlık hizmetlerinin giderek daha karmaşık bir hal almasının doğal sonucu olarak önümüzdeki yıllarda tüm sağlık mesleklerinin önemi daha da artacak ve mesleklerdeki çeşitlenme sürecektir.

Bu gerçeklerden hareketle kurulan Sağlık Bilimleri Fakültemizin amacı; Yeditepe Üniversitesi kalitesiyle donatılmış sağlık profesyonellerini yetiştirmek için gençlerimize, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında eğitim olanakları sunmaktır.