• Türkçe
  • English

Misyon

Ülkemiz ihtiyaçlarına ve uluslararası kalite standartlarına uygun çağdaş bir eğitim ve araştırma ortamı sunarak,  birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikle donatılmış, meslek sorumluluğunun ve etiğinin bilincinde, sorgulayıcı, araştırmacı mezunlar yetiştirmek.