• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
NHS201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
8
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
8
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, çeşitli bakım ortamlarında hemşirelik bakımının verilmesinde kullanılan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Sıvı gereksinimi ve intravenöz tedavi, solunum gereksinimi, beslenme gereksinimi, boşaltım gereksinimi (barsak ve üriner boşaltım), socak-soğuk uygulamalar, ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı, cilt bütünlüğünü sağlama ve yara bakımı, yaşamın son döneminde bakım.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Mesleki rolleri ve fonksiyonları açıklayabilir.

1-10

1,2,3,4,10,13

1,2,3,6

Hemşirelik uygulamasının teorik temellerini açıklayabilir.

1-10

1,2,3,4,10,13

1,2,3,6

Yaşam sürecinde temel insan gereksinimlerini açıklayabilir.

1-10

1,2,3,4,10,13

1,2,3,6

Bakım ortamlarını ve özelliklerini tartışabilir.

1-10

1,2,3,4,10,13

1,2,3,6

Temel hemşirelik becerilerini uygulayabilir.

1-10

1,2,3,4,10,13

1,2,3,6

 

Dersin Akışı

 DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sıvı gereksinimi ve intravenöz tedavi

İntravenöz infüzyon

Kan transfüzyonu

İlgili literatür

2

Sıvı gereksinimi ve intravenöz tedavi

İntravenöz infüzyon

Kan transfüzyonu

İlgili literatür

3

Solunum gereksinimi

İlgili literatür

4

Beslenme gereksinimi

İlgili literatür

5

Boşaltım gereksinimi

Barsak boşaltımı

İlgili literatür

6

Ara sınav

Boşaltım gereksinimi

Barsak boşaltımı

İlgili literatür

7

Boşaltım gereksinimi

Üriner boşaltım

İlgili literatür

8

Boşaltım gereksinimi

Üriner boşaltım

İlgili literatür

9

Sıcak ve soğuk uygulamalar

İlgili literatür

10

Ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı

İlgili literatür

11

Cilt bütünlüğünün sağlanması ve yara bakımı

İlgili literatür

12

Cilt bütünlüğünün sağlanması ve yara bakımı

Uyku ve dinlenme gereksinimi

İlgili literatür

13

Ara sınav

 

14

Yaşamın son döneminde hemşirelik bakımı

İlgili literatür

15

Ders değerlendirme

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 1. Amar AF, Sekula LK (2016). A Practical Guide to Forensic NursingSigma Teta Tau International.  Indianapolis USA.
 2. Atabek Aşti T, Karadağ A (2012). Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. Ed. Atabek Aşti T, Karadağ A., Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.
 3. Chitty KK. (2001). Professional Nursing Concepts and Challenges. W.B. Saunders Company.
 4. Hadaway L (2018). Infusion Therapy. Wolters Kluwer. Health. New York.
 5. Hogan M (2018). Nursing Fundamentals Reviews and Rationals. Pearsn Education Inc. USA
 6. Kozier B, Erb G, Berman A, Snyder R, Lake R, Harvey S. Administration of medication (2009). In Fundamentals of Nursing Concepts, Process, and Practice. Pearson Educaion Limited, England.
 7. Potter PA., Perry AG. (2017). Fundamentals of Nursing. Mosby Inc.
 8. Potter PA., Perry AG. (2011).Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri.(Ed:AŞTİ TA.,KARADAĞ A.). Nobel Kitabevi.
 9. Thomson IE., Melia KM., Boyd KM., Horsburgh D. (2007). Nursing Ethics. Elsevier Limited.
 10. Ulusoy MF, Görgülü RS. Hemşirelik esaslari-temel kuram, kavram, ilke ve yöntemler. 1995.Cilt 1, Çağın Ofset, Ankara.
 11. Weber JN, Kelley JH (2018). Health Assessment in Nursing. Sixth Edition. Wolters Kluwer Health.New York.
 12. White L. (2001).Foundations of Nursing.Delmar Thomson Learning.

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili literatür, veri tabanları

Ödevler

-

Sınavlar

Arasınav, Final, Uygulama sınavı, Klinik uygulama değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

30

Uygulama sınavı

1

10

Klinik uygulama değerlendirme

1

20

Final

1

40

Toplam

 5

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

 

 

X

 

3

Güvenli, maaliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

 

 

 

X

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

 

 

 

 

X

 

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

 

 

 

 

X

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

 

 

 

X

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

 

 

 

 

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

10

150

Ara Sınav

2

4

8

Laboratuvar sınavı

1

8

8

Ödev

2

4

8

Final

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

238

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

9,52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10