• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin nörolojik ve nöroşirurjik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmaları , belirti ve bulguları tanımlayabilmeleri.
Dersin İçeriği: 

Bu ders; Serebrovasküler hastalıklar, Medulla spinalis yaralanmaları, polinöropatiler, ekstrapyramidal sistem hastalıkları, kranial travmalar, periferik sinir hastalıkları ve üst motor neuron hastalıklarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama 4. Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Nörolojik hastalıkları tanımlamak 1,2,8,9,10 1,2 4
Nörolojik problemleri ve pediatrik ve yetişkin hastalarda travma sonrası meydana gelen açıklamak 1,2,8,9,10 1,2 4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Serebrovasküler Hastalıklar 1,2
2 Medulla Spinalis Yaralanmaları 1,2
3 Polinöropatiler 1,2
4 Nörolojik Değerlendirme, Semptom ve Bulgular 1,2
5 Extrapyramidal Sistem Hastalıkları 1,2
6 Motor Son Plak Hastalıkları 1,2
7 Kas Hastalıkları 1,2
8 Ara sınav 1,2
9 Cranial Travmalar 1,2
10 Cranial Travmalar 1,2
11 Pediatride nörolojik sistemi etkileyen metabolik ve genetik hastalıklar 1,2
12 Periferik Sinir Hastalıkları 1,2
13 Pediyatrik üst motor nöron hastalıkları 1,2
14 Pediyatrik üst motor nöron hastalıkları 1,2
15 Genel Tekrar 1,2

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders anlatımında kullanılan sunular öğrenciye verilecektir.
Diğer Kaynaklar 1.            Fundementals of Neurologic Disease L.E Davis, ML King, JL Schultz Demos Medical Publishing, Inc., New York.
  2.            Adams and Victor’s Principles of Neurology AH Ropper, RH Brown McGraw-Hill.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Sunumlar ve video
Ödevler  
Sınavlar Teorik ara ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev -  
Kısa sınav -  
Ara sınav 1 40
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         x  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       x    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak     x      
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek   x        
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak x          
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak   x      
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak   x      
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak       x  
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         x
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak     x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     70
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,8
Dersin AKTS Kredisi     3