Pınar KILIÇ AKSU

Ünvan: 
Yrd. Doç. Dr.
Bölüm: 
Hemşirelik Bölümü
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
pkaksu@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
2163636044/6868

Akademik