Güliz DİRİMEN ARIKAN

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Hemşirelik Bölümü
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
guliz.dirimen@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
+90 216 578 00 00-3255
Ofis: 
Müh.B-419/A

Akademik