Ayça AKLAR ÇÖREKÇİ

Ünvan: 
Öğretim Görevlisi
Bölüm: 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Görevi: 
Akademisyen
E-posta: 
ayca.corekci@yeditepe.edu.tr
Telefon: 
5780000-3289
Ofis: 
Mühendislik Binası- A309

Akademik