Prof. Dr. Feryal SUBAŞI

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doğumsal veya sonradan oluşan  bir çok  özür ve hastalıkların yol açtığı hareket bozukluklarının tedavisinde, ağrının giderilmesinde, kaybedilen fonksiyonun geri kazanılmasında  veya yeni fonksiyonların kazandırılmasında etkin olan bir bilim dalıdır (Sağlık Bilimleri Temel Alanı Koşul no:101; Bilim alan kodu: 1024). Fizyoterapistlik mesleği tanısı hekim tarafından belirlenmiş olan hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını planlamak ve tedavilerini yapmaktan sorumludur.

Fizyoterapist tarafından yerine getirilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon günümüzde, bilim ve teknik alanında elde edilen gelişmelere paralel olarak, tüm yaş gruplarındaki  kişilerin, yeni doğan ve erken doğum dahil olmak üzere çocuk, adölesan, yetişkin  ve  yaşlıların  sağlıklarının geliştirilmesinde etkin rol alan bir  bilim dalı haline gelmiştir. Kısaca tanımlarsak, fizyoterapistler, bir hastalık veya kaza sonrası hasta veya özürlü olan kişilerin mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırılmaları ve özürün neden olduğu engellilik düzeyinin  en düşük düzeye indirgenebilmesi için gerekli çalışmaları yerine getirmektedirler.

Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar nörolojik hastalıklar,  ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatoloji, kalp-dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, obstetrik ve ürojinekolojik durumlar,  spor yaralanmaları, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi sonrası gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu, devamlı bakım ve reanimasyon, evde bakım ve ağrı tedavisidir. Buna ilave olarak, Toplum Temelli Rehabilitasyon ve Koruyucu Rehabilitasyon adı altında,  örneğin, aktif yaşam tarzının kazanılması, günlük yaşamda vücut mekaniğine uygun hareketlerin benimsenmesi, bedensel, zihinsel, işitsel veya görme engel olan kişilerin kinestetik hislerinin geliştirilmesi  gibi eğitim alanları ile de ilgilidir.

Fizyoterapistlerin mesleklerini icra edebilecekleri  kurumlar arasında, kamu ve özel hastaneler,  poliklinikler, sağlık ocakları, spor kuruluşları ve klüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar ve engeli olan  çocuklara yönelik okullar, Özel Eğitim Merkezleri,  özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hasta veya engeli olan kişilere  yönelik merkezler olarak sıralanabilirler.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü beslemesine abone olun.