Sağlığın Geliştirmesi

Ders Kodu: 
NHS355
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde izlenmesi gereken basamaklar hakkında öğrencinin uygulamalarda görev alabilecek düzeyde yeterli donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Sağlık ve hastalıkta temel kavramlar, sağlığın psikososyal yönü, sağlığı geliştirici davranışlar, sağlığın geliştirilmesinde modeller, sağlığı geliştirme stratejileri, sağlığın geliştirilmesi ve hemşirelik süreci, yaşam dönemlerine özgü sağlığı geliştiren uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğre

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari