Pediatrik Rehabilitasyon

Ders Kodu: 
PTR 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Pediatrik fizyoterapi yaklaşımları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve gelişimin takibi ile uygun fizyoterapi planlamalarının geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu dersi alan öğrenciler serebral palsi, doğumsal brakiyal pleksüs yaralanmaları,  tortikollis, ortopedik sorunlar ve tedavi yaklaşımları konularını içeren  pediatrik fizyoterapi yaklaşımları  hakkında bilgi  edinirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3.Özel destek/yapısal örnekler,4:Rol yapma,5:Problem çözme,6:Vaka çalışması,7:Beyin fırtınası,8:Gösterim 9: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav B:Pratik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Pediatrik rehabilitasyonun kapsamı ve işlevleri

1,2,5,7

1,2,4

A

2) Nörofizyolojik yaklaşımın algılanması,motor  gelişim, motor kontrol,

1,2,4,5

1,2,10,14

A,B

3) Yeni doğanlarda ve cerebral palside  fizyoterapi yaklaşımları

1,4,5,6,7,9,14

1,2,9,14

A,B

4) Bobath Consept yaklaşımlarını  ,ölçme ve değerlendirme 

1,4,5,6,7,9

 

1,2,9,14

A,B

5)Ortopedik problemler   operasyonlardan sonra fizyoterapi        

1,4,5,6,7,9

1,2,9,14

A,B

6)  Brakial pleksus, tortikolis ve spina bifida hastalıklarında fizyoterapi programı planlanması

1,3,4,6,14

1,2,5,9,14

A,B

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

.Pediyatrik fizyoterapiye giriş

.Nöral organizasyon ve hareket. Çocuğu neler harekete geçirir?

.Motor kontrol,Motor öğrenme

.Video,slayt gösterimi

 

2

.Motor kontrol ve Motor öğrenmenin temel prensipleri

.Nöral Plastisite

.Duyu-motor algı bozuklukları

.Video gösterimi

 

3

.Postüral kontrol mekanizmaları

.Çocuklarda normal gelişim evreleri ve refleks reaksiyonlar

.Serebral Palside patolojik refleksler ve motor gelişim evreleri

.Oturma,ayakta,yürümede,yüzüstü ve sırt üstü pozisyonlarda gelişim

.Pratik uygulama

 

4

.Riskli yeni doğan değerlendirmesi

.Erken mobilizasyon,pozisyonlama,kucakta taşıma teknikleri,aile eğitimi.

.Preterm bebeklerde video gösterimi ile hareket analizleri.

.Pratik uygulamalar.

 

5

.Serebral Palsi ve benzer hareket bozuklukları

.Serebral Palsi,etyoloji,nedenler ve snıflama

.Bobath yaklaşımı,Nöro gelişimsel tedavi yaklaşımları

 

6

.Serebral Palside değerlendirme metotları

GMFM,GMFCS,MACS

.Bobath yaklaşım teknikleri

.Pratik

 

7

.Serebral Palside ortopedik problemler

.Fiziksel ve ortopedik değerlendirme

.Deformite nedenleri ve tedavi yaklaşımları.

.Koruyucu ,Fonksiyonel Fizyoterapi,Operasyonlar ve Medikal tedaviler.

.Vide,slayt gösterimi,pratik uygulama

 

8

.Doğumsal Brakiyal Pleksüs yaralanmaları

.Etiyoloji,Patofizyoloji,Biyomekani

.Fizyoterapi,aile eğitimi

.Pozisyonlama,Splintleme

.Video,slayt,pratik

 

9

.Tortikollis

.Etiyoloji,Patofizyoloji,Biyomekani

.Fizyoterapi,aile eğitimi

.Pozisyonlama,Splintleme,aile eğitimi

.Ortopedik girişimler

.Video

 

10

.Spina Bifida Rehabilitasyonu

 

 

 

 

11

.Serebral Palside  Fasilitasyon teknikleri

.Adaptif cihazlama

.Taşıma teknikleri

 

12

.Serebral Palside Destekleyici teknolojiler

.ICF ve Serebral Palside kullanımı.

 

13

.Vaka tartışması,Pratik ve teorik uygulamalar.

 

14

.Teorik ve pratik uygulama ve tartışma

 

15

 Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

Ders Notu   

  1. Anne Shumway-Cook ,Marjoriew H.Woolacott.  Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams&Wilkins, 2012
  2. Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy,  Lipincot Williams &Wilkins,  2008
  3. Ayşe Livanellioğlu, Mintaze Kerem Günel.  Serebral Palside

Fizyoterapi.  Yeni Özbek Matbaası,220

 

     4 - LAMİA Pınar. Sinir ve Kas Fizyolojisi,  Efil Yayınları, 2010.

İlave Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Sınavlar

Teorik ve Pratik sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Ödev

 

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

   

X

   

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

X

     

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

   

X

   

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek

     

x

 

5

Uygulama işlemlerinde  pratik yetenekler kazanmak

   

x

   

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak

     

x

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

       

x

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

x

     

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

     

x

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

     

x

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

6

96

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

1

1

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü                            

   

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)                  

 

 

4,56

Dersin AKTS Kredisi                   

 

 

5