Nörolojik Rehabilitasyon

Ders Kodu: 
PTR314
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
1.Nörolojik rehabilitasyonun temellerini öğrenmek 2.Nörolojik rehabilitasyonla bağlantılı fizyolojik ve patolojik durumları ayrıt etmek 3.Nörolojik rehabilitasyonda değerlendirme metodlarını seçmek ve uygulamak
Dersin İçeriği: 

Bu ders; nörolojik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon  dahilinde, rehabilitasyon yaklaşımlarının öğrenilmesini sağlar. Üst motor nöron, alt motor nöron hastalıkları, travmatik beyin yaralanmaları, spinal kord yaralanmaları, santral ve periferik sinir sizteminde tümörler ve nöromüsküler hastalıkların rehabilitasyonu; ve buna ek olarak özel fizyoterapi tedavi modaliteleri ve rehabilitasyon yaklaşımları tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Ders 2.Rol yapma 3.Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Teorik sınav B.Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Nörolojik hastalıkları açıklar.

1,2,4,5,6,7,8,9,10

1,4,14

A,B

2) Nörolojik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,4,5,6,7,8,9,10

1,4,14

A,B

3)Nöroloji hastalılarda uygun rehabilitasyon teknikleri seçmeyi açıklar

1,2,4,5,6,7,8,9,10

1,4,14

A,B

4)Nörolojik rehabilitasyon uygulamaları yapılır

1,2,4,5,6,7,8,9,10

1,4,14

A,B

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 

Nörolojik rehabilitasyona giriş

Temel prensipler, hasta değerlendirme,

rehabilitasyon yaklaşımları

 

2

Serebrovasküler atak ve rahabilitasyonu 1

 

3

 

Serebrovasküler atak ve rahabilitasyonu 2

 

4

 

Beyin tümörleri ve spinal kord yaralanmalarında

rehabilitasyon yaklaşımları

 

5

 

Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rehabilitasyon yaklaşımları

Parkinson, Multiple Skleroz

 

6

 

 

Serebellar hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımları

Bazal ganglion hastalıkları

 

7

Ara sınav

 

8

 

Travmatik beyin yaralanmaları ve rehabilitasyonu

 

9

 

Nöromüsküler hastalıklarda rehabilitasyon

yaklaşımları ve değerlendirme 1

 

10

 

Nöromüsküler hastalıklarda rehabilitasyon

yaklaşımları ve değerlendirme 2

 

 

 

 

11

Cervikal ve lumbar disk hernisinde

rehabilitasyon yaklaşımları

 

 

 

12

Dekübit ülserlerinde rehabilitasyon yaklaşımları,

preventif rehabilitasyon

 

13

İnkontinans ve rehabilitasyon yaklaşımları

 

14

 

Konuşma ve yutma problemlerinde rehabilitasyon

 

15

Genel değerlendirme

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

1.İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitaplar, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon.

2.Oğuz H, Tıbbi Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevi, 1995

3.Edwards S, Neurological Rehabilitation, Churchill Livingstone, 2002

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

0

Teorik sınav

 

60

Pratik sınav

 

40

Ödev

 

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

     

x

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

     

x

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

   

x

   

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek

     

x

 

5

Uygulama işlemlerinde  pratik yetenekler kazanmak

       

x

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak

       

x

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

     

x

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

     

x

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

     

x

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

     

x

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

7

2

14

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

82

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,28

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4