Mezuniyet Projesi

Ders Kodu: 
NUT407
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin beslenme alanında belirli konularda bireysel çalışmalarının ve araştırmalarının ve takip edilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciye beslenme ve diyetetik alanında bireysel çalışma yapma yöntemlerini ve bu çalışmaları sunma tekniklerini içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

 

Öğretim

Yöntemleri

 

Ölçme

Yöntemleri

1) Birinci dönemde başlanan çalışmaların takip edilmesi

 

2,8,9,10

 

1,2,4

 

5

2) Kaynak arama ve bulma yöntemlerinin verilmesi

2,8,9,10

1,2,4

5

3) Sunum tekniklerinin aktarılması

2,8,9,10

1,2,4

5

4) Beslenme ve diyetetik konularından uygun konuların seçilerek saptanması

 

2,8,9,10

1,2,4

5

5) Çalışmaların takip edilmesi

 

2,8,9,10

1,2,4

5

Dersin Akışı

 

Hafta

 

Konular

 

Ön Hazırlık

 

1

BİREYSEL  ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

2

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

3

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

4

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

5

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

6

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

7

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

8

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

9

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

10

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

11

BİREYSEL ÇALIŞMALARIN TAKİBİ

 

 

12

ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

13

ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

14

ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

15

ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Kaynaklar

 

Ders Notu

 

 

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

 

Dökümanlar

 

 

Ödevler

 

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

 

SIRA

 

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav (Genel çalışma değerlendirilmesi)

 

1

 

100

 

Kısa Sınav

 

YOK

 

YOK

 

Ödev

 

1

 

 

Toplam

 

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 

 

60

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 

40

 

Toplam

 

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ                                                              Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

No

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 
 

 

 

1

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde büyük önemi olan insan beslenmesini bilimin verileri ile inceleyen elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve

betimler.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3

Çocuk ve ergenlik beslenmesi konusunda uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4

 

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.

 

 

X

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerinde beslenme konusunda uzman bireyler yetiştirilmesini sağlar.

 

 

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde karşılaşılan sağlık sorunlarını ve bu süreçlerde uygulanması gereken tıbbi beslenme tedavisini açıklar .

 

 

X

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler ve tedavi yöntemleri planlayabilme becerisi kazandırır.

 

 

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası takım çalışması yapabilmek, iletişim

kurabilmek ve pratik alandaki bilgi ve becerelieri kullanabilir duruma

 

 

 

 

 

X

 

 

gelmek ve bu alanda kendini yaşam boyu geliştirmeyi destekler.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sosyal yapı ve toplum beslenmesi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin beslenme durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenler.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

10

Mesleğindeki gelişmeleri takip etmek, yaratıcılığını geliştirmek ve gerekli durumlarda insiyatif kullanabilmek, yeniliklere adapte olabilmek için gerekli yöntemleri açıklar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı, kalite ve ekonomi konusunda ideal hale getirmeyi açıklar.

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

Etkinlik

 

 

SAYISI

 

Süresi

(Saat)

 

Toplam İş Yükü (Saat)

 

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

 

16

 

2

 

32

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

 

16

 

4

 

64

 

Ara Sınav

 

1

 

0

 

0

 

Kısa Sınav

 

YOK

 

YOK

 

YOK

 

Ödev

 

1

 

10

 

10

 

Final

 

1

 

0

 

0

 

Toplam İş Yükü

 

 

 

106

 

Toplam İş Yükü / 25(s)

 

 

 

  4,2

 

Dersin AKTS Kredisi

 

 

 

4