Klinik Problem Çözme

Ders Kodu: 
PTR 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatolojik vakalarda; problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını belirlemek ve kanıta dayalı tıp bilgileri ile hasta merkezli klinik problem çözme becerilerini geliştirmektir
Dersin İçeriği: 

Bu derste nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatizmal hastalıklarda vaka sunumları ve hastalar üzerinden tartışma yapılır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Tartışmalı ders 2.Problem çözme 3.Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Vaka sunumu B.Seminer sunumu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Nörolojik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,3,4,6,8,9

2,5,15

G,F

2) Ortopedik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,3,4,6,8,9

2,5,15

G,F

3) Pediatrik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,3,4,6,8,9

2,5,15

G,F

4) Romatolojik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,3,4,6,8,9

2,5,15

G,F

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Farklı problemlere sahip olguların belirlenmesi

 

2

Olgularla ilgili literatür tarama

 

3

 

Olgularla ilgili literatür tarama

 

4

Rehabilitasyon süreci

Olguların değerlendirilmesi ve  terapotik

modalitelerin tartışılması

 

5

 

Rehabilitasyon süreci

Olguların değerlendirilmesi ve  terapotik

modalitelerin tartışılması

 

6

 

Rehabilitasyon süreci

Olguların değerlendirilmesi ve  terapotik

modalitelerin tartışılması

 

7

 

Nörolojik, Ortopedik, Pediatrik ve Romatolojik

Hastalıklarda vaka üzerinden tartışma ve

Terapotik modaliteleri belirleme

 

8

 

Nörolojik, Ortopedik, Pediatrik ve Romatolojik

Hastalıklarda vaka üzerinden tartışma ve

Terapotik modaliteleri belirleme

 

9

 

Nörolojik, Ortopedik, Pediatrik ve Romatolojik

Hastalıklarda vaka üzerinden tartışma ve

Terapotik modaliteleri belirleme

 

10

Nörolojik, Ortopedik, Pediatrik ve Romatolojik

Hastalıklarda vaka üzerinden tartışma ve

Terapotik modaliteleri belirleme

 

 

 

 

11

Kısa ve uzun dönem hedeflerin belirlenmesi

 

 

 

12

Kısa ve uzun dönem hedeflerin belirlenmesi

 

13

 

Tedavi sonrası değerlendirme

 

14

Tedavi sonrası değerlendirme

 

15

Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Güncel literatür kaynakları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

0

Kısa Sınav

 

0

Ödev

 

0

Seminer sunumu

 

60

Vaka sunumu

 

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

       

x

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

       

x

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

       

x

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek

       

x

5

Uygulama işlemlerinde  pratik yetenekler kazanmak

 

x

     

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak

       

x

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

     

x

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

       

x

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

       

x

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

       

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

     

Seminer Sunumu

1

2

2

Vaka sunumu

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

   

113

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

4,52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5