Fonksiyonel anatomi Ve Kinezyoloji II

Ders Kodu: 
PTR 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin ; alt ve üst ekstremitede, columna vertebraliste sıklıkla görülen muskuloskeletal yaralanmaların patomekanik nedenlerini, yürümenin patomekaniğini, iyileşme sürecinin anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Yaralanan dokunun iyileşme  süreçleri, Kas, tendon, ligament, fascia, kemik gibi konnektif doku komponentlerindeki yapısal farklılıklar, Alt ve üst ekstremitede, columna vertebraliste  sıklıkla görülen muskuloskeletal yaralanmaların patomekaniği, Yürümenin patomekaniği, Yürüme patolojileri.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders 3: Demonstrasyon, 4:Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Normal yürüme  fazlarını ve Patolojik yürümeyi açıklar.  1,2 1,2 A
2) Yaralanan dokunun iyileşme  süreçlerini, Kas, tendon, ligament, fascia özelliklerini açıklar 1,2 1,2, 7 A
3) Pelvis, Kalça, diz, ayakbileği ve ayakta sıklıkla görülen patomekanik problemleri açıklar 1,2 1,2,7 A
4) Omuz, Dirsekde  sıklıkla görülen patomekanik problemleri açıklar 1,2,7 1,2 A
5) El bilek ve elde  sıklıkla görülen patomekanik problemleri açıklar 1,2,7 1,2 A,C
6) Kolumna vertebralisde sıklıkla görülen patomekanik problemleri açıklar 1,2,7 1,2, 7 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Normal yürüme , Normal yürüme fazları I  
2   Normal yürüme , Normal yürüme fazları  II  
3 Yürüme Patolojileri  
4  

Pelvis, Kalça da  sıklıkla görülen patomekanik problemler

 
5  Healing process of injured area and  the features of  connective tissue component; muscle, tendon, ligament, fascia..  
6   Dizde  sıklıkla görülen patomekanik problemler  I  
7 Dizde  sıklıkla görülen patomekanik problemler  II  
8 Ara Sınav  
9  Ayakbileği ve ayakta  sıklıkla görülen patomekanik problemleri  
10 Omuz kuşağı ve Omuz  
11 Dirsek  
12 El bilek ve el  
13 Kolumna Vertebralis I  
14 Kolumna Vertebralis II  
15 General discussion  

 

Kaynaklar

Ders Notu Neumann D.A. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundation for Rehabilitations. 2nd  Ed. Mosby,  Elsevier, 2010.

Lippert, LS. Clinical Kinesiology and Anatomy, PA Davis Company Phidelphia, 2006

Diğer Kaynaklar Shankman, GA.  Fundamental Orthopedic Management for the Physical Therapist Assistant. 2nd ed. Mosby,2004

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Power point  sunumlar, anatomik modeller üzerinde çalışma
Ödevler Kolumna vertebraliste sıklıkla görülen problemler üzerine ödev
Sınavlar Teorik sınav

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Teorik Sınav) 1 40
Teorik Sınav    
     
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek   X        
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   X        
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak   X        
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak   X        
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak   X        
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     82
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.28
Dersin AKTS Kredisi     3