Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji I

Ders Kodu: 
PTR 209
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilere vücut yapılarının, kemik, ligament yüzeyel ve derin kasların yapıları, diğer yumuşak doku yapıları ( tendon, menisküs, diskler bursalar vs) eklem hareketleri, vücut hareket düzlemleri, kas yapıları, kas kontraksiyon tipleri, kas, eklem ve ligamentlerin fonksiyonları, kinetik prensipleri, üst ve alt ekstremite ve columna vertebralis yapıları anlatılır
Dersin İçeriği: 

Kasların, ligamentlerin, kemik, konnektif doku componentlerinin özellikleri, ( bursa, kartilaj, tendonvs), Kas yapıları, Kasların origo, insertion, innervasyonları,  Eklem hareketleri, eklem yapıları, tipleri, Üst ve alt ekstermiteye ait Eklem bölgelerinin yapılaarı ve fonksiyonları, Günlük yaşamda hareketin gerçekleştirilmesi

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders 3: Demostrasyon, 4:Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Kas iskelet sistemini, eklem fonksiyonlarını, synovial eklemlerin sınıflandırılmasını, farklı kemik yapıları, konnektif ve destekleyici dokuları ( tendon, ligament, fibrö ve hyalin kartilaj yapılarını açıklar. 1,2 1,2 A
2)İskelet kaslarının yapısal farklılıklarını, kas fibril yapısını, motor üniteyi, kas kontrraksiyon tiplerini açıklar.  1,2 1,2, 7 A
3) İnsan hareketinin nörolojik temellerini, sinir sisteminin temel yapı ve fonksiyonlarını açıklar 1,2 1,2,7 A
4)Üst ve alt ekstremiteye kas iskelet sistemimi açıklar

( pelvis, kalça, diz, ayak bilek, omuz, dirsek, el)

1,2,7 1,2 A
5) Omurganın ligamentleri, kemik ve kaslarını  ve diğer yumuslak doku yapılarını açıklar 1,2,7 1,2 A,C
6)Normal yürüme paterni, mormal yürümenin fazları, merdiven inme ve çıkma fazlarını açıklar 1,2,7 1,2, 7 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Hareketin muskuloskeletal temelleri, eklem harekteleri, eklem hareket tipleri, eklem fonksiyonları, synovial eklemlerin sınıflandırılması

 
2 Kemik yapılar, kemik dokunun özellikler, kartilaj yapılar, kemiğin strese adaptasyonu, Konnektif ve destekleyici yapılar,tendon, ligamentler, Kartilaj yapı tipleri  
3 Kas yapıları, iskelet kaslarının karakteristikleri, kas fibrilleri, motor ünite,myofibriller, kas kontraksiyon tipleri  
4 İnsan hareketinin nörolojik temellerini, sinir sisteminin temel yap ve fonksiyonları  
5 Üst Ekstremite: Omuz  
6  Dirsek  
7  

El ve elbilek

 
8  

Ara sınav

 
9  

Alt ekstremite: Pelvis- Hip

 
10 Diz  
11 Ayak ve ayak bileği  
12 Kolumna Vertebralis  
13 Yürümenin kinezyolojisi  
14 Genel tartışma  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

Ders Notu Neumann D.A. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundation for Rehabilitations. 2nd  Ed. Mosby,  Elsevier, 2010.

Cael C. Functional Anatomy: Musculoskeletal Anatomy, Kinesiology, and Palpation for Manual Therapists, Lippincott Williams & Wilkins, 2009

 -Fundamental Orthopedic Management for the Physical Therapist Assistant. Mosby, 2 nd Ed., 2004

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Power point  sunumlar, Anatomi modelleri ile  demostrasyon
Ödevler Kolumna vertebraliste sıklıkla görülebilecek  kas iskelet sistemi problemleri
Sınavlar Teorik

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Teorik Sınav) 1 40
Teorik Sınav    
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek   X        
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   X        
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak   X        
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak   X        
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak   X        
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     70
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,8
Dersin AKTS Kredisi     3