Fizyoterapide Ölçme Ve Değerlendirme

Ders Kodu: 
PTR 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Hastanın tadaviye başladığı gündeki durumunun ve prognozunun objektif olarak takip edilebilmesi.
Dersin İçeriği: 

Hastanın değerlendirilmesi, postür analizi, antropometrik ölçümler,, kısalık testleri, esnekliğin değerlendirilmesi, normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, goniometrik ölçümler, kas testi, kas kuvvetini değerlendiren diğer yöntemleri içeren bir derstir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik sınav; B:Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hasta hikayesi almayı açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B
2) Postür analizini açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B
3) Kısalık-esneklik testlerini açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B
4) Eklem hareket açıklığı değerlendirmesini açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B
5) Kas testi ölçümlerini açıklar. 1,5,8,9,10 1,12,14 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Hasta Hikayesi ve Değerlendirme

 
2  

Postür ve Postür Analizi

Skolyozda Değerlendirme

 
3  

Kas Kısalığının Değerlendirilmesi

 
4  

Esneklik Testleri

 
5  

Antropometrik Ölçümler

 
6  

Antropometrik Ölçümler

 
7 Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi

 

 
8  

Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi

 
9  

Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi

 
10  

Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri

 
 

 

 

11

 

Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri

 

 

 

12  

Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri

 
13  

Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri

 
14  

Kas Kuvveti ve Değerlendirme Yöntemleri

 
15  

Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

1.Otman S, Demirel H, Sade H; Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri, Sinem Ofset, Ankara, 1998.

2.Özdinçler AR, Yeldan İ, Demirbaş ŞB(ed); Hislop HJ, Montgomery J, Daniels ve Worthingham’ın Kas Testi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2006. 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
          Teorik sınav   %40
          Pratik sınav   %60
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
     
     

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlıkta yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek   X        
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak     X      
4 Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek       x    
5 Uygulamalarda pratik yetenekler kazanmak     x      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmeki dizayn etmek ve planlamak       x    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         x  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak   x        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       x    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       x    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 6 90
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,28
Dersin AKTS Kredisi     5