Egzersiz Fizyolojisi

Ders Kodu: 
PTR 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersle egzersizin akut ve kronik etkilerinin kardiovaskular, solunum, kas-iskelet sistemine etkileri ve kardiovasküler egzersiz çalışmaları, fiziksel fitness, egzersizin çocuklara ve erişkinlere etkisi ile kronik hastalıklara etkisni öğretmek amaçlanır
Dersin İçeriği: 

Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon , fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem, solunum kontrolü, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi konularını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders 3: Demostrasyon, 4:Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Egzersiz fizyolojisi konsepti, egzersiz ve fiziksel aktivite, düzenli egzersizin yararlar,ve farklı egzersiz modalitelerini açıklar 1,2 1,2 A
2)Kardiovaskülar sistem üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını açıklar 1,2 1,2, 7 A
3) Solunum sistemi üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını açıklar 1,2 1,2,7 A
4) Kas-iskelet sistemi üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını açıklar 1,2,7 1,2 A
5) Egzersiz stress testi ile kardiorespiratuar sistemin görüntülenmesini açıklar 1,2,7 1,2 A,C
6) Kronik hastalıklar, çocuklar ve erişkinler üzerinde egzersizin etkilerini açıklar. 1,2,7 1,2, 7 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Hareketin muskuloskeletal temelleri, eklem harekteleri, eklem hareket tipleri, eklem fonksiyonları, synovial eklemlerin sınıflandırılması

 
2 Kemik yapılar, kemik dokunun özellikler, cartilaj yapılar, kemiğin strese adaptasyonu, Konnektif ve destekleyici yapılar,tendon, ligamentler, Kartilaj yapı tipleri  
3 Kas yapıları, iskelet kaslarının karakteristikleri, kas fibrilleri, motor ünite,myofibriller, kas kontraksiyon tipleri  
4 İnsan hareketinin nörolojik temellerini, sinir sisteminin temel yap ve fonksiyonları  
5 Üst Ekstremite: Omuz  
6  Dirsek  
7  

El ve elbilek

 

 

 
8  

Ara sınav

 
9  

Alt ekstremite: Pelvis- Hip

 
10 Diz  
11 Ayak ve ayak bileği  
12 Kolumna Vertebralis  
13 Yürümeninkinzeyolojisi  
14 Genel tartışma  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

Ders Notu Neumann D.A. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundation for Rehabilitations. 2nd  Ed. Mosby,  Elsevier, 2010.

Cael C. Functional Anatomy: Musculoskeletal Anatomy, Kinesiology, and Palpation for Manual Therapists, Lippincott Williams & Wilkins, 2009

 -Fundamental Orthopedic Management for the Physical Therapist Assistant. Mosby, 2 nd Ed., 2004

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Teorik Sınav) 1 40
Teorik Sınav    
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek   X        
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   X        
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak   X        
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak   X        
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak   X        
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     51
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.04
Dersin AKTS Kredisi     2